25. Июл 2024

Arnold Rutto – ehitades silda Kaukaasia eestlaste ja Eesti vahel

Arnold on Abhaasias sündinud eestlane, kes kasvas Eesti vaimus ning asus Eestisse elama 2005. aastal, kui alustas õpinguid Tartu Ülikoolis. Abhaasia eestlased on üks omapärasema ajalooga eestlaste kogukondi maailmas, kuid kahjuks on Abhaasia keerulises olukorras ja sealsed eestlased veelgi keerulisemas.

Selles saates räägime

Lapsepõlvest Konnalinnas ja lugudest Abhaasia eestlastelt

Keskharidusest Abhaasias ning edasistest valikutest

Eesti kodakondsuse saamise võimalustest ja vajadustest

Eesti kultuuriüritustest Abhaasias

Koduigatsusest Eestis ja Abhaasias

Karjäärist Swedbankis