25. Июл 2024

Leningradi oblasti eestlased

Vabatahtlikud Kadri Kruusiauk ja Mardo Margumets on koostanud ja kõigile kasutatavana netti lisanud tänuväärse nimeregistri 1941.-1943. aastal Leningradi oblastis (mitte aga linnas) elanud eestlaste nimekirjade kohta: https://www.genealoogia.ee/esivanemad/loe/.

Tegu on Saksa okupatsiooni ajal okupeeritud Leningradi oblastis elavate vähemusrahvuste kohta koostatud nimekirjadega (sh 12 000 eestlast), mida säilitatakse rahvusarhiivis ning on nüüdseks ka digiteeritud (Saaga: ERA.R-1916). Eestisse jõudis lausa üle 24 000 eestlase, seega kõigi andmed nimekirjades ei kajastu. Evakueerimisprotsessi kohta lähemalt saab lugeda Aigi Rahi-Tamme ja Argo Kuusiku teadusartiklist (https://ojs.utlib.ee/…/EAA/article/view/AA.2017.1.04/8471). Andmebaasis saab nimekirjade tähestikku sirvida ka valdade (AISis/Saagas “kogukondade”) kaupa.