21. Июл 2024

Juhan Kunderi Selts arendab loovust

Juhan Kunderi Selts saab sellel aastal 30. aastaseks ja 26 aastat täitus kooliõpilaste loovtööde kirjutamise traditsioonist seltsi algatusel (vahel on olnud lisaks ka joonistamisvõistlused). Kooliõpilaste osavõtt on läbi aastate olnud aktiivne ja oleme väga tänulikud õpetajatele, kes on olnud motiveeritud oma õpilastega üritustele kaasa lööma.

Jaanuaris saadab selts maakonna koolidele loovtöö teema ja juhise. Aprillis laekuvad tööd ja mais – juunis toimub tööde kirjutajate ning juhendajate tunnustamine. Seekord oli lõppüritus 1. juunil, lastekaitsepäeval, ja just seepärast, et tööde temaatikaks oli koolilaste  hakkamasaamine läbielatud keeruliste perioodidega. Eesmärgiks oli ka olla toeks oma kogemuste ja eeskujuga teistele sarnastes olukordades. Selle aasta suhteliselt raske teema  „Kui kõik on olnud teisiti”  puhul olid kirjutajateks valdavalt 10-15 aastased koolilapsed. Eelmisel aasta teema „Leib meie laual” kaasas hulganisti ka nooremate klasside õpilasi,  samuti „ Kuidas elad, Sookoll?” – ülemöödunud aasta teema.

Seekord esitati Lääne – Virumaa koolidest kokku 23 tööd –  Laekvere Koolist (juhendajad õpetajad Eve Kruusmaa ja Jana Põhjala),  Rakvere Reaalgümnaasiumist (juhendaja – õpetaja Sirle Taaksalu),  Sõmeru Põhikoolist (juhendaja – õpetaja Lea Salumets) ja Kunda Ühisgümnaasiumist (juhendaja -õpetaja Maarika Veski).

Konktreetsed lood on väga väärtuslikud, sest iseenda kogetu on ehe.  Kirjutamine asjadest, mis koolinoortele korda lähevad, on ka vaimse tervise esmaabi – murelik olukord saab kirja pandud ja kogetakse, et abi saada ja toeks olla on omaette oskused. Toime tulla saab mitut moodi.

Kirjutati koroonaajast, distantsõppel õppimismurega üksi jäämisest, leinast vanavanemate või lemmiklooma kaotuse puhul, söömismuredest, ootamatust haigusest, depressioonist. Räägiti hirmu- ja süütundest, lootusetusest, üksindusest, aga ka lootuse taasleidmisest, elu mõtte tagasitulekust, lohutuse ja konkreetse abi saamisest.

 

 Mõned näited kaaslastele soovitatust:

– vaimse tervise diskussioonid on olulised, neid ei tohi alahinnata. See on paranemise võti;

– ära eemaldu lähedastest, sa ei pea üksi hakkama saama. Räägi, jaga muret, püüa usaldada;

– surmast ja matustest tuleb rääkida, ka leinast ja igatsusest;

– teha koos midagi toredat, et kurba meeleolu tõsta. Leidke ühiseid uusi hobisid ja tegevusi;

– lootke paremat ka rasketel aegadel, ka siis, kui on koroona või sõda;

– usalda arste, psühholooge ja teisi spetsialiste. Haigusega ei tohi üksi jääda;

– püüa iga päev olla parem kui eile.

 

Ürituse teises pooles viis kontaktterapeut Pille Kriisa osalejatega läbi praktilisi harjutusi ja õnnetunni vaimse tervise toetuseks. Meeleolu oli imeline ja kokkusaamine  läks taaskord igati korda. Jätkame kindlasti oma loovtööde traditsiooni, kirjutame projekte ja loodame toetustele.

Seekord toetaski meie ettevõtmist meie kõigi rõõmuks Eesti Kultuurkapital.

 

Kaja Altermann
Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli juhatuse liige