22. Июл 2024
Möödunud reedel, 7. oktoobril tähistasime Eestikeelse Hariduse Seltsi (EHS) eestvedamisel Helsingis Eesti saatkonnas õpetajate päeva.
Kokkusaamise mõte oli kuulata üksteise kogemusi, et saada aru, mis on eestlasest õpetaja jaoks Soomes töötades peamised murekohad, rõõmud, küsimused või ideed.

Sellest koorus muu hulgas välja väga tähtis teema, milles suur vastutus on lapse perel. See teema on lapse keel ja kõne. Sarnaste keelte tõttu ei pöörata tihti eesti keele ladusale rääkimisele Soomes elades väga palju tähelepanu. Ammugi mitte kirjakeelele. Kuna lapse kodus räägitakse antud juhul näiteks eesti keelt, kuid koolis ja lasteaias soome keelt, ei saa kummagi osapoole täiskasvanud mõnikord aru, kas lapse kõne areng on mõjutatud kakskeelsusest või tegelikult on lapsel hoopis kõnehäired. Viimasel juhul oleks vaja lapsega selles osas kindlasti tegeleda, kuna probleemid kõne arengus viivad ka üldiste õpiraskuste ning lapse enesehinnangu languseni, kuid ta ei oska ennast ise aidata. Ei saagi osata. Seda tööd tuleb teha eelkõige täiskasvanutel. Eriti vanematel, kelle ülesanne on lapsega vajadusel teha kõneterapeudi määratud harjutusi, kuid mis veel tähtsam – rääkida lapsega alati oma emakeeles, lugeda talle, arutleda, lasta lapsel end väljendada! Hea emakeele oskus on baas teiste ainete ning keelte heaks omandamiseks.

Aitäh, õpetajad, et tõite välja niivõrd olulise teema!

Õpetajad soovivad ka ise saada rohkem vastavat koolitust, et osata paremini märgata, millist abi laps vajab. EHS on juba mõned aastad tegelenud ka eesti lastevanematele koolituste korraldamisega. Lisaks on kampa astunud lasteaias töötavaid spetsialiste. Ja kõik selleks, et Eestist pärit peredel oleks võimalust võõrsil elades oma emakeeles end täiendada, et õpetajad oskaks spetsiifiliselt eesti laste osas märgata ja juhendada ning et Eestisse tagasipöördujatel oleks veidi lihtsam koju minna.

Aitäh võõrustamast, Estonian Embassy in Helsinki! Aitäh kõigile osalejatele!

Postituse viimaseks lauseks jääb kultuurinõunik Anu Kippasto tsiteeritud lause tervituskõnest õpetajatele: “Hea haridus on kõige tugevam relv, mida saab kasutada maailma muutmiseks!” (Nelson Mandela)

 

EHS