25. Июл 2024

Kunderi Rahvakooli suvekoolist

Oleme taas kodus, kuid elamuste, mälestuste ja kogemuste võrra rikkamad. Päev algas varahommikuse kõnniringiga Ruunawere mõisahotelli tagahoovis ja lõppes ergastava kohtumisega, kus peategelaseks oli Ülo Vooglaid.
“Õppimine ei tee targaks. Targaks teeb mõtlemine ja mõtestamine.”/Ü. Vooglaid/
Aitäh Eesti Vabaharidusliit juhatusele ägeda suvekooli korraldamise eest🌞