26. Май 2024

Külänkäük Saku Terakese latsiaida

Timahavadsõl Kultuuririkkuse aastagal tull Talina Võru Seldsile külläkutsõ Saku Terakese latsiaialt. Külänkäük sai teos radokuu 20. pääväl ja latsiain kävevä Müürsepä Külli, Greenbaumi Thea, Keerma Katrin ja Orioni Jana.

Alostusõs tutvust Külli Talina Võru Seldsi aoluku ja tegemiisi. Tä kinkse TVS-i puult latsiaialõ seldsi juubõlikogomigu ja näpotüütsõõri liikmõ Metsalligu Eva tettü pihuloomakõisi.

Saku latsõ saiva Jana suust ja pilte päält nätä-kuulda viil nii mõndagi Võromaast: kost tuud löüdä kaardi pääl, midä põnnõvat sääl tetäs läbi aasta ja mis om Võromaal kaemist väärt. Är nimmätü saiva Võromaalõ kuuluva rekordi: Baltikumi kõõ korgõmb mägi Suur Munamägi, Eesti kõõ sügävämb järv Rõugõ Suurjärv, kõõ pikemb jõgi Võhandu (vai Pühäjõgi) ja kõõ jämmemb puu Tammõ-Lauri tamm. Jana kõnõl ka Perimüstandsu suurpidost, Võro liina suvidsõst latsipidost ja liina sünnüpäävä tähistämisest, jutujalutuskäügest liina pääl ja viil mitmist huvvipakvist ettevõtmiisist.

Meil olli tähtsä külänkäügi jaos egäl ütel sälgä pantu uma kandi rahvarõiva ja tutvustimi latsile nii Urvastõ, Rõugõ ku ka Siksälä rõivit.

Müüdä es saa ka esierälidsest võro keelest: kuis tuud Võromaal opitas ja opatas, määndsid raamatid võro keelen latsile om kirotõt nii lugõmisõs ku ka Helüaida kodolehe pääle kullõmisõs vällä pantu.

Etteastõ lõpõtivä Külli ja Thea lauluga ”Mu latsõpõlvõ Võrumaa”, klaveri pääl saatsõ näid Katrin.

Latsõ olli meisterdänu meile kingis uhkõ Suurõ Munamäe torni.

Tammõtõrukõisi rühmä latsõ olli selges opnu võrokeelidse luulõtusõ nii hüäste, et es olõ aktsentigi tunda. Oppajide jutu perrä olli nä ka huulsalõ tudiirnu Piltsõnastu raamatut. Latsõ saiva mi puult viil vahtsit võrokeelitsit sõnnu mano: “Piltsõnastu latsile 3” ja pakikõsõ Urvastõ kamma, mink päält saa Contra värssi lukõ.

Kirja pandnu Orioni Jana

21.02.24