16. Июл 2024

EKSÜ auesimees 95!

Esimesel aprillil kogunes kenakene hulk rahvast aadressil Tartu Jakobi 34, et tähistada EKSÜ auesimehe ja Tartu Hoiulaenuühistu pikaaegse nõukogu liikme Valter Haameri 95. sünnipäeva.

Kohtumisel esinesid noored muusikud ning meesansambel Wansel. Avasõnad ütles Tartu Hoiulaenuühistu esimees Andro Roos.

EKSÜ osales kohtumisel mitme seltsiga. EKSÜ auesimeest oli tervitama tulnud Läti Eesti Seltsist Toomas Kalda ning Pärja Svarpstina, Krasnojarski Eesti Seltsist Vera Oinets, Eesti Keele Kaitse Ühingust Reet Vääri, J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsis Külli Ots. Tervitajad meenutasid ühiseid sündmusi Valteriga ning tema abi seltside elu korraldamisel ja seltside kokku toomisel.  Mitmed liikmesseltsid olid saatnud oma tervitused kirjalikult, mille EKSÜ tegevjuht Liina Miks hr Valterile ette luges. EKSÜ poolt ootas Valterit tänukiri. Õnnitlejate hulgas oli ka Lehte Hainsalu ning rohkesti õnnitlejaid Vanemuise Seltsist.

Tervituse oli saatnud ka EV Kultuuriminister Heidy Purga.

Sünnipäeva külalised imetlesid vanahärra head mälu ning arvestades tema vanust, ka head füüsilist vormi.  Valter meenutas pikemalt enda ülikoolis töötatud aastaid ning tänas nii rohke meelespidamise eest.

Liina Miks
Valteri mantlipärija
EKSÜ tegevjuht

Ühistu galerii: https://www.tartuhly.ee/1109/valter-haamer-95?fbclid=IwAR1pL5paD2FzTWdLQJUOEbmj1Ci23RJ5UfGcYJkndXZvfV3FAEogpltMZgE_aem_ASApchDNkzPQK1-9dhG-cdE6i7kBkMKmBSQA_eG6xgHp9JPF7TU3kzT_OYZloGFh98ztgeQ8w90GPXoJNakWt4-N