26. Май 2024

Külaseltsid on meie uhkus

Jagame siinkohal Pärnumaa Audru lehes ilmunud lugu kohalikust seltsielust.

Mitmel piirkonna tegutseval külaseltsil on juubelid ja seltsid võtavad sel puhul rääkida oma tegemistest.

Audru-ajaleht-2024-03