22. Июл 2024

Kas keel muudab meelt?

Laupäeval alustas ERMis järjekordne kultuurikursus, mille pealkirjaks “Eesti keele praktika kultuuriruumi tutvustamise kaudu”. Esimesel kokkusaamisel tõdeti, et eesti keel on huvitav.

Koos käidi ERM-i püsinäituse „Kohtumised“ keelekatla saalis ja vaadati muuseumis toimunud ümarlaua „Võime rääkida: kas keel muudab meelt?“ salvestust, millele järgnes arutelu.
Nagu ikka, on ka seekordsel kursusel korraldajatele toeks ERMI Sõprade Seltsi vabatahtlikud – laupäeval siis Elvi, Talvi ja Sirje, kes tegi ka fotod meeleolukast ettevõtmisest.