21. Jun 2024

Sündmused 1999

Aasta jooksul kustutati liikmete hulgast 4 kultuuriseltsi (nende omal soovil): Lauluselts „Linda“, Lauluselts „Endla“, Lauluselts „Mihkel“ ja Rahvatantsu, rahvalaulu ja rahvamuusika Selts „Kägara“. Aasta lõpul kuulus EKSÜ-sse 20 seltsi.

Toimus kaks juhatuse koosolekut, kus arutati riigitoetuse jagamist kultuuriseltsidele ning edasist tegevuskava. Saadud riigitoetus võimaldas luua palgalised ametikohad: tegevjuht 0,5 ja raamatupidaja 0,5 kohaga.

25. märtsil osaleti märtsiküüditamise 50. aastapäeva koosolekul.
Üldkogu koosolek toimus 13. märtsil Viljandis. Samal päeval tähistati ka Viljandi segakoor „Koit“ 130 aastapäeva.

Jätkus endise NSV Liidu territooriumil tegutsevate Eesti seltside abistamine Kultuuriministeeriumilt saadud toetusraha jagamisega.

26. novembril sõlmisid 8 Eesti mittetulundusühenduste katusorganisatsiooni koostöölepingu, mille eesmärgiks sai tegevuse koordineerimine ja oma valdkonna tegevuse olulisematest ettevõtmistest üksteise informeerimine. Koostöölepingu üheks osaliseks sai ka Eesti Kultuuriseltside Ühendus.