18. Jul 2024

EKSÜ üldkogu koosolek

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse üldkogu koosolek toimus  14. märtsil 2015.a. algusega kell 14.00 aadressil Pepleri 27, Tartu.

Päevakorras:

  1. 2014.a. majandusaasta aruanne – tegevusaruanne ja raamatupidamise aruanne
  2. Revidendi arvamus
  3. Läbirääkimised ja sõnavõtud
  4. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  5. 2015.a. tegevuskava
  6. 2015.a. eelarve kinnitamine
  7. Koosolekul kerkivad küsimused

Osavõtt väga vajalik, et kvoorum koosoleku läbiviimiseks kokku saada. Kes osaleda ei saa, teha vabas vormis volitus teisele liikmesseltsi esindajale.

Kell 12.00 samas emakeelepäeva ettekandekoosolek. Läbiviijaks Eesti Keele Kaitse Ühing.