17. Jun 2024

“Kodukoha kultuurilugu ja seltsid” Jõhvis – kokkuvõte

18. novembril toimus järjekorras juba 4 koolitus “Kodukoha kultuurilugu ja seltsid”, mis seekord leidis aset Jõhvi Seltsimajas. Koolitusele oli kokku tulnud 16 seltsi/organisatsiooni esindajad.

Kohal olid Iisaku Rahvamaja, Illuka Vallavalitsus, MTÜ Maadaam, Jõhvi Muuseumi Selts, Kahula Küla Selts, Lohusuu Vabaajakeskus, Sinimägede muuseum, Vanatare külaselts, Iisaku Muuseumi Sõprade Selts, Kohtla Ajalooring, Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus, Ida-Virumaa käsitööselts, MTÜ Pühajõe Tegijate Selts, MTÜ Erra Kultuuriselts; EKSÜ esindajana Ida-Virumaalt oli kohal Tiiu Toom Narva-Jõesuu eestlaste seltsist  “Kalju”.
Koolitus võeti väga hästi vastu ja küsimusi-mõtteid oli osalejatel palju.

Lisaks koolitusele toimus tunniajane vestlus seltsidega, kus arutati kohaliku seltsielu üle.
Arutelu tulemusena tõdeti, et kui Ida-Virumaal käivad regulaarselt koos vähemusrahvuste seltsid ja ka erinevate valdkondade seltsid, siis siiani ei ole toimud eesti kulturiseltside ühised koosviibimisi.

Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialist Erika Kõllo lubas võtta selliste kokkusaamiste eestvedamise enda peale.

EKSÜ omalt poolt loodab, et sellest saab alguse üks põnev ja tulemuslik koostöö!