25. Jul 2024

Toimus EKSÜ üldkogu aastakoosolek

Ühenduse liikmesseltside poolt toodud meened

12. märtsil 2016 toimus Tartu Seltside Majas EKSÜ üldkogu järjekordne aastakoosolek.

Kinnitati 2015 a majandusaasta aruanne, 2016 a tegevuskava ja eelarve. Tunnustati eelmise aasta aktiivsemaid liikmesseltse ja nende esindajaid.

Üldkogueelne üleskutse liikmetele tuua kokkusaamisele kaasa midagi, mis sobiks meeneks/kingituseks erinevate sündmuste puhul, sai väga sooja tagasiside. Nii jõudsid meenelauale kõikvõimalikud trükised, erinevate lauludega CD plaadid kui ka kaunid käsitööesemed – suur-suur tänu kõigile, kes üleskutset kuulda võtsid!

Koosolekul tunnustati 2015 a tehtud suure töö eest Sirje Villa (Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts), kes oli kevadpeo kaaskorraldaja ning kes kirjutas kevdapeo jaoks ka näidendi “Laena mulle kannelt Vanemuine”.

Tunnustatud said ka ühenduse parimad kirjasaatjad – liikmesseltsid, kes on kõige aktiivsemalt kajastanud oma uudiseid ja sündmuseid ühenduse kodulehel ja kuukirjas.

Kõik tunnustatud said mälestuseks võtta meenelaualt endale kõige rohkem meeldiva kingituse.

Ühenduse parimad kirjasaatjad – vasakul alates Aive Ott, Juhan Kunderi Selts / Aime Kinnep, Rakke Valla Hariduse Selts / Sirje Madisson, Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts / Sirje Vill, Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

 Suur tänu tunnustatutele!

Üldkogu aastakoosoleku täielikku galeriid saab vaadata siin.

2015 aasta majandustegevuse aruanne on avalikult kättesaadav siin.