17. Jul 2024

Folkooriansambel Liiso esines emakeelepäeval Tallinna noortele

????????????????????????????????????

Emakeelepäeval 14. märtsil esines Tallina Võru Seltsi folklooriansambel Liiso Tallinna Tugikeskus Juks noortele.

Tallina Võru Seltsi folkansambel LIISO oli kutsutud 14. märtsil, emakeelepäeval, esinema Tallinna vaimupuuetega noorte tugikeskusse JUKS.

Päeva tähtsusest rääkis õpetaja Tiina-Liis Paldvere. Noored lugesid luuletusi ja laulsid.

Peale selle andis LIISO peaaegu kolmveerand tunnise kontserdi. Tegime väikese ülevaate oma repertuaarist. Me laulsime Võrumaa rahvalaule, rahvalikke laule, autorilaule. Meie laulud on ju kõik võrukeelsed ja see ongi meie ansambli suur eripära.

Rääkisin enne laulu sisu ära, et kuulajatel oleks kergem aru saada. Kontserdil olnud 60-70 noort võtsid meie laulud väga hästi vastu, plaksutasid rütmi, laulsid kaasa ja lõpuks plaksutasid ka lisapala välja.

Väga meeldiv emakeelepäeva tähistus oli. Ka tugikeskuse õpetajatele meeldisid meie laulud ja vastuvõtt oli soe ning südamlik.

Tea Nopri
LIISO juhendaja 
Tallina Võru Selsti juhatuse esimees