18. Jul 2024

Tallinna Võru Selts käis suvel ülikoolis

Kaika suveülikool korraldati sel suvel juba 28. korda, seekord saadi kokku Misso vallas Tsiistres. Suveülikool tutvustab Võrumaa eri piirkondi, räägitakse paikonna kohanimedest, vaatamisväärsustest, võru keele ja võrukeste ühtehoidmisest jne.  

Esimene võrukeste suveülikool toimus Kaikal, sellest tuli ka nimi – Kaika suveülikool. Suveülikool toimub augustikuu teisel nädalavahetusel, reedest-pühapäevani. Kokku saadakse erinevates Vana-Võrumaa paikades, need on Võru, Põlva, Valga maakonnad. Ülikooli korraldab vald, kus asi toimub ja suureks abiks on Võru Instituut, Võru Selts (asub Võrus) ning kohalik kogukond.

Ülikoolis oleme kõik “tudengid”, kuulame tarkade ettekandjate esinemisi, toimuvad arutlused ja õhtuti on kultuuriprogramm, simman jne. Osa võivad võtta kõik, kellele Võrumaa on armas ja kes tahavad uue paikkonnaga tutvuda. Laupäeval on tavaliselt bussiekskursioon paikkonna looduskaunitesse kohtadesse giidi juhatusel.

Tallinna Võru Seltsi folklooriansambel “Liiso” on alati esinema kutsutud oma võrukeelsete lauludega. Lisaks seltsi laulupundile olid suveülikoolis “tudengiteks” ka paljud seltsi liikmed.

Tea Nopri
Tallinna Võru Selts