17. Jun 2024

Rakke Valla Hariduse Selts – 20

24. septembril tähistas Rakke Valla Hariduse Selts oma 20. tegevusaasta juubelit.
1996. aastal tegevust alustanud enesetäiendamisest, kultuuriväärtuste hoidmisest ja viljelemisest huvitatud inimestest koosnev 14. liikmeline selts on kasvanud 50. liikmeliseks!

Selleks , et täita seltsiliikmete ootusi, on korraldatud hulgaliselt kohtumisi mitmete elualade inimestega, näitusi, konkursse ja loenguid. Valla kolme kooli õpilastele läbi viidud omaloomingu-, joonistamise-, kirjanduse tundmise võistlustel ja viktoriinides on alati püütud rõhutada kodukoha seotust kõigi tähistatavate sündmustega.

Koostöös Rakke Kooli, kohalike asutuste, organisatsioonide ja seltsidega ning Rakke valla rahalisel toel täiendusena projektitaotlustele said teoks konverentsid: Heinrich Riikoja – 90, Friedrich Robert Faehlmann- 210, Eduard Wiiralti noorusmaal, Riho Lahi – 100. Läbi aegade on olnud seltsiliikmete hulgas üheks menukamaks tegevuseks näitemängu-harrastus.

Igasuvised ekskursioonid on jätnud seltsirahva, nende pereliikmete ja sõprade jalajäljed üle kogu Eestimaa – alustades Emumäe tipust Piusa liivakoobasteni. Meenuvad koduümbruse matkarajad. Teatri- ja kontserdikülastused on viinud meid Tallinnasse, Tartusse, Kuressaarde, Pärnusse ja Seto Muuseumi õuele.

Seltsi algatusel on paigaldatud mälestustahvlid kirjanikule ja tõlkijale Marta Sillaotsale, zooloog Heinrich Riikojale, hauakivi Riho Lahile. Talgupäevade raames on tähistatud endiste koolimajade asukohad Rakke vallas.

Tähistused on saanud omaaegsete lubjapõletusahjude ja tänaseni säilinud suurtööstur Karl Kadaka ehitatud lubjapõletuse ringahju ja selle korstna asukohad. Endise seltsimaja asukoht tähistati mälestuskiviga selle valmimise 90. aastapäeval.

Helmut Joonuksi rajatud koolimuuseumi baasil taasavatud Rakke muuseum avas uksed Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseumina 29. detsembril 2000.

Muuseumi taastamise, korrastamise ja eksponeerimisega on kogu selle aja tegelenud Antti Ilomets. Muuseumi 15. tegevusaastat tähistati muuseuminädala ja piduliku õhtuga.

Seltsil on oma interneti koduleht, mille korrashoiu eest kannab hoolt alates 2003. aastast Malle Mattisen. Uudised seltsis toimuvast leiavad kajastamist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse kodulehel.

Seltsi poolt välja antud trükised on meie mõtteloo jäädvustajad, olles ühtlasi sillaks meie eelkäijate, meie ja tulevaste põlvede vahel.

Kõik need trükised leiavad peatselt koha uues Eesti Rahva Muuseumis avatavas Eesti Kultuuriseltside raamatukogus. Seltsis toimuvast informeeritakse kõiki huvilisi valla infolehe Rakke Kaja ja maakonnalehe Virumaa Teataja kaudu.

Meie ühine eesmärk on kodukoha kultuuriloo hoidmine, rikastamine ja säilitamine.
Suur tänu kõigile, kes meie tegemisi toetavad ja hindavad.

Lugupidamisega
Aime Kinnep
Rakke Valla Hariduse Seltsi juhatuse esimees 1999. aastast