25. Jul 2024

Kambja naisansambel Lüüra – 60

Lõuna-Eesti naisansamblite kevadkontserdil Kambja Lüüra 2017. Vasakult: klaverisaatja Krista Taaler, Marina Kähr, Terje Rüütel, Marika Lehiste, Kaarin Lukk, Katrin Kärgenberg, Anu Ird, Eha Paade, Lichettey Aavik, Helle Siigur

Foto: Lõuna-Eesti naisansamblite kevadkontserdil Kambja Lüüra 2017. 
Vasakult: klaverisaatja Krista Taaler, Marina Kähr, Terje Rüütel, Marika Lehiste, Kaarin Lukk, Katrin Kärgenberg, Anu Ird, Eha Paade, Lichettey Aavik, Helle Siigur

Kambja Laulu- ja Mänguseltsi alla kuulub mitu aktiivset kollektivi ja üks nendest, naisansambel Lüüra, tähistab sellel aastal juba oma 60. sünnipäeva.

Kambja naisansambli asutas 1957. aastal puhkpillimuusika helilooja Uno Koppel, kes juhendas ansamblit 17 aastat. Järgnevad 17 aastat laulsid naised helilooja Silvi Kaivu juhendamisel, kes kirjutas ka ansamblile laule. 1997. aasta sügisest kuni käesoleva ajani töötab ansambli juhendajana Anu Ird.

Naisansambli tase oli hea juba 1960.–1970. aastatel, mil rajooni vokaalansamblite ülevaatustel ja Lõuna-Eesti kuue rajooni ülevaatustel saavutati hinnatavaid kohti.

Nime Lüüra andsid ansambli liikmed kollektiivile aastal 2009. Nimevalikul oli määravaimaks asjaolu, et Lõuna-Eesti naisansamblite kevadkontserdi Kambja Lüüra, mis sel kevadel toimus juba 11. korda, asutajaks oli just Kambja naisansambli naistevägi.

Käesoleval hetkel koosneb Lüüra üheksast naisest, kes igaüks omamoodi ja erinev, aga keda ühendab laulurõõm ja soov olla koos. Proovis käime ühel õhtul nädalas ja igav pole meil kunagi!

Kõige rohkem armastame esinemisi – mida rohkem esinema kutsutakse, seda uhkem! Viimaste aastate põnevamateks etteasteteks võib pidada suvist kontserdireisi Saaremaale, esinemist Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal, osalemist Hans Hindpere lauluvõistlustel Jõhvi Kontserdimajas ja ülesastumist IV Tartumaa vokaalansamblite päeval Tartu Raekojas.

Traditsiooniks on saanud esinemised Kambja valla jaani- ja aastalõpupidudel, eelmainitud Lõuna-Eesti naisansamblite laulupäeval Kambja Lüüra, Tartumaa taidlejate päeval Luunjas. Laulupeokogemuse oleme saanud Talveöölaulupidudelt Otepääl, sel suvel võtsime esmakordselt osa Vaba Rahva Laulust Põlvas.

Kambja naisansambel Lüüra 60. sünnipäeva tähistamine ja plaadiesitlus toimub 18. novembril kell 19 Kambja Kultuurikeskuses.

Katrin Kärgenberg