18. Июл 2024

Salongi “Kes sa oled … ? külaliseks oli Reet Vääri

Reet Vääri, Eesti Keele Kaitse Ühingu esinaine

4. novembril 2017 täitus salongil “Kes sa oled?” 75. kokkusaamine.  Vanemuise Selts ja Eesti Keele Kaitse Ühing (EKKÜ) sisustasid seekordse vestlusringi Laulupeomuuseumis (Jaama 14, Tartu) eesti filoloogi, EKKÜ juhataja ning Keelekaitsja peatoimetaja Reet Vääri kaasabil.

Vestlust juhtis Valli Ilvik, kes on ühtlasi salongi hing ja laulukooride dirigent. Muusikalise osa täitis ansambel “Plaan B”.

Kuulajateni jõudis R. Vääri ülevaade oma juurtest, mis viivad Johann Voldemar Jannsenini, päritolust ja kooliteest Vändras, seejärel õpingutest Tartu ülikooli eesti filoloogia osakonna soome-ugri keelte eriharus ning eluaegsest tööpõllust ülikooli õppejõuna – tulevaste eesti keele ja kirjanduse õpetajate koolitajana ning nende pedagoogilisele teele suunajana.

Arutelus keskenduti keeleküsimustele, Eesti Keele Kaitse Ühingu tegevusele ja kogumiku Keelekaitsja temaatikale, eesmärkidele ning väljaandmisele. Samuti käsitleti ühingu asutaja keeleteadlase Eduard Vääri osa eesti ja liivi keele uurimisel. Tutvustati ilmunud mahukaid teoseid:

  1. Keeleteadlane Eduard Vääri. Artikleid ja bibliograafia. Koostajad Krista Kerge, Reet Vääri. Emakeeleõpetuse Infokeskuse toimetised 6. Tallinna Ülikool 2011.
  2. Eduard Vääri. Sugulusalane sõnavara läänemeresoome keeltes. Koostanud ja toimetanud Urmas Sutrop. Eesti Keele Instituut. Tartu Ülikool. Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Eesti Keele Sihtasutus: Tallinn 2013.
  3. Liivi rahva keel ja meel. Eduard Vääri uurimused liivlastest ja liivi keelest. Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 74. Koostajad Ott Kurs, Tuuli Tuisk, Reet Vääri; toimetajad Ott Kurs, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk, Mare Valge. Tallinn 2016.

Salongi vestlusring lõppes küsimuste-vastuste vooruga, milles lahati küsitavaid keelevorme, mitmuse osastava käände väljendusvõimalusi, puudutati riigieksamikirjandite valukohti ja selgitati keelekorralduslikke uuendusi.

Lõpetuseks andis Valli Ilvik lootust, et salongi kokkusaamised jõuavad vähemalt 100ni välja.

Ülevaate koostas Reet Vääri