21. Jul 2024

Tallinna Mulgid saavad igakuiselt kokku

Selle aasta Tallinna Mulkide esimene kokkusaamine oli 8. jaanuaril 2018 Paistu kihelkonna korraldada. Seekordse kohtumise külaliseks oli ajaloolane Kersti Lust.

Kersti Lust on teinud väga põhjaliku uuringu mulkidest – sellest, kust sõna “mulk” tulnud, millal hakkasid mulgid talusid ostma jne. Ettekanne oli kuulajatele väga huvitav, saime teada palju ajalooliselt tähtsat.

Kohtumisel jagati ka mulkide ajalehe Üitsainus Mulgimaa, mille talvenumbris (nr 39) on artikkel “Kudas mulgi omale nime saive”.

Veebruari kokkusaamine toimub 12. veebruaril ja kohviõhtu ettevalmistajaks on jälle Paistu pere. Üheskoos tähistatakse vastlapäeva ja sõbrapäeva. Esineb meie oma tantsuansambel Kukeräädsik õpetaja Angela Arraste juhtimisel ning Angela Arraste räägib mulgi rahvatantsudest.

Mulkide Selts Tallinnas kohtub septembrist juunini alati ühes kohas – klubi Raav ruumides (Raua 1) iga kuu teisel esmaspäeval 18.00. Tallinna mulgid on seni jagunenud kihelkondade järgi laudkondadesse. Meil on Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu (kihelkonna järgi) pered. Igal perel on valitud oma pereema. Sügisel esimesel kokkusaamisel loositakse terve aasta korraldajad pered. Korraldav pere sisustab õhtu, leiab esineja, katab lauad ja koristab lauad.

Tallinna Mulkide Seltsil on lauluansambel, tantsuansambel ja toiduvalmistamise ring. Praegu on peatunud käsitööring, aga plaanib uuesti alustada. Tegeleme ka mulgi murde uurimisega ning kooskäimistel proovime rääkida nii palju mulgi keeles kui oskame.

Sirje Sinilo, Halliste pere mulk ja Virve Pilvistu, Paistu pere mulk
Mulkide Selts Tallinnas