21. Июн 2024

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi tegemistest

Koopia ajaloolisest lipust, mida kasutasid eestlased üritustel nõudes Eestile autonoomiat.

Koopia ajaloolisest lipust, mida kasutasid eestlased üritustel nõudes Eestile autonoomiat.

10. märtsil 2018 toimus Peterburi linna Rahvuste Majas Peterburi eestlaste folkloorirühma Neevo 20. aastapäeva tähistamine.

11.märtsil.2018 viidi Peterburi Jaani kirikus läbi jumalateenistus, mis oli pühendatud EV 100le. Teenistust viisid läbi piiskop Tiit Salumäe ja kirikuõpetajad Enn Salveste ning Kaido Soom Eestist. Peale jumalateenistust esines koor Kaja, lauldes “Põhjamaad”. Eeskava esitasid ka Neevo tantsijad.

24.märtsil 2018 toimus Peterburi Jaani kirikus emakeelepäev.  Kavas oli mitu eesti filoloogide ettekannet:
– Jüri Valge “Keeleelu 2018+/-”
– Olga Gerassimenko “Uued arvutisõnad ja kust neid leida: Eesti Keeleressurside Keskuse teadustaristo”
– Irina Külmoja “Vanausuliste murde ja eesti keele kokkupuutepunkte”
– Vadim Musajevi raamatu “Vene õigeusk Baltimaades 1890 – 1920.aastatel”  (SPb, 2018) esitlus.
– Vene Etnograafiamuuseumi kirjastusprojektide esitlus: “Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zuriv Setomaal (1937-1938)” (Tartu, 2017) ja “Etnoloogiline ja konfessionaalne illustreeritud atlas – Leningradi oblast” (SPb, 2017) – esitles Marina Zasetskaja.