30. Mar 2023

Krasnojarski selts

Krasnojarski Rahvakultuuri Autonoomia EESTI on Eesti Kultuuriseltside Ühendusele varasemast tuttav. On ju Siberi eestlased osalenud ka mitmel EKSÜ poolt korraldatud üritusel. Viimati kohtusime seltsi esindaja Vera Oinetsiga Tartus veebruaris kui pr Vera esitas EKSÜle liitumistaotluse. Tänasest on Krasnojarski Eesti Selts EKSÜ liige. Tere tulemast!

Praegu elab Venemaal Krasnojarski krais umbes 4.000 eestlast, nendest Krasnojarski linnas üks viiendik. Siberis on olemas oma väike eesti maailm –  elavad eestlased, kes räägivad vana eesti sh setu keelt.

Eestlased elavad paljuski ka külades, hajali üle kogu krai. Nimetame siinkohal külad, milledes elavad põhiliselt eestlased: Estonia, Novo- Petseri, Räpina, Haida, Bulanka, Narva, Ülem- Suetuk. Siberi eestlaste seltsielu on aktiivne, tuues kokku külarahvast väga suurelt territooriumilt.

1991. aastal asutati Krasnojarskis rahvakultuuri selts (kuni 2008. aastani Krasnojarski krai vabatahtlik eesti kultuuriselts „EESTI” ), mis reorganiseeriti 1993  aasta veebruaris. Tulevikus on plaanis luua regionaalne rahvakultuuri autonoomia filiaalid Partisani ja Karatusi rajoonides.

Krasnojarski eestlaste seltsitegevuse pikem tutvustus

 

Vera Oinets,
Krasnojarsk