25. Jul 2024

Leedu Eestlaste Selts tähistas juubelit

Arhiividokumentide andmetel registreeriti 26. aprillil 1928. aastal ametlikult Kaunase Eesti Selts, mis vaatamata nimele, ühendas peatselt paljusid Leedus elavaid eestlasi ja tegutses kuni Nõukogude okupatsioonini. Leedu Siseministeeriumi 1940. aasta 26. augusti otsusega peatati Kaunase Eesti Seltsi tegevus paljudeks aastakümneteks. Leedu Eestlaste Selts loodi uuesti paar aastat enne Leedu iseseisvumist: ametlikult registreeriti 1987.aaastal Leedu Kultuuriministeeriumis ja 1989. aastal Leedu Justiitsministeeriumis.

Käesoleval aastal tähistas Leedu Eestlaste Selts oma tegevuse 30.sünnipäeva. 18 mail  toimus Vilniuses hotelli „Narutis“ sammassaalis pidulik juubeliõhtu. Tervitussõnadega pöördus seltsi liikmete ja külaliste poole Leedu Eestlaste Seltsi kauaaegne esinaine Liia Urman.

Seltsi loomist ja algusaastate tegemisi meenutas seltsi esimene esinaine ja esimene Eesti suursaadik Leedus Valvi Strikaitiene. Eesti Suursaatkonna esimene sekretär Siim Krispin pidas oma kõnes eriti oluliseks Balti riikide ühiseid püüdlusi regiooni huvide elluviimisel.  Leedu Vabariigi Valitsuse juures asuva Vähemusrahvuste departemangu direktor dr. Vida Montvydaite hindas kõrgelt seltsi poolt teostatavaid projekte, rõhutades eriti veel trükivärsket Leedu Eestlaste Seltsi  raamatut „Eesti ja eestlus Leedus“.

Hinnang sai kinnitust aktiivsemate seltsi liikmete autasustamisega. Seltsi olid õnnitlema tulnud teiste vähemusrahvuste (lätlaste, kreeklaste, rumeenlaste, usbekkide, tatarlaste) esindajad. Seltsi nimele saabusid õnnitlused nii Eestist kui ka mujalt maailmast (Ülemaailmselt Eesti Kesknõukogult, Euroopa Eesti Seltside Kojalt, Eesti Kultuuriseltside Ühinduselt, Anne-Ly Reimaalt Eesti Kultuuriministeeriumist). Suurepärase kontserdi andis Jaak Lutsoja trio (akordeon, viiul, sopran) luues õhtule erilise meeleolu ja pärast pidulikku õhtusööki juhatati jalg tantsule eestlaste ilusa perekonnavalsiga. Leedulaste tore tantsuansambel tõi põrandale enamuse peolistest. Elevust tekitas ja aplausi pälvis ootamatu üllatusena saali toodud juubelitort.

Ülle Damasickienė,
Vilnius

Fotod: Mona Avik

Kaanefotol: Tervitussõnad LES-i esimeselt esinaiselt ja endiselt suursaadikult Leedus Valvi Strikaitienelt