18. Jul 2024

Leedu Seltsi esinaine kohtus Ukraina Eesti Seltsi esindajatega

Kahe EKSÜ liikmesseltsi kohtumine leidis aset 21-22. novembril 2019 Kiievis.

Ukraina Eesti Selts on Ukraina erinevates regioonides tegutsevate eesti seltside katusorganisatsioon. Kuna riik on suur ja seltse palju, siis on ka juhatusel palju tegemist. Seda enam, et juhatus on uus. Kohtumise eesmärgiks oligi uue juhatuse konsulteerimine, et aktiveerida Ukraina Seltsi tegevust. Arutasime eesti keele õppevõimaluse korraldamisest Kiievis. Huvi eesti keele vastu on suur.

Rääkisime Maailma eestlaste programmist 2020-2040, ÜEKN-st ja laste suvelaagritest Eestis.

Külastasime EV 100 puhul istutatud tammede alleed ja mõtlesime, et väga kena oleks jätkata tammede istutamise traditsiooni igal aastal. Eesti saatkond Kiievis lubas ka toetada ja panna alleele uued eestipärased pingid

Kuna seltsil pole ruume, siis otsustasime, et juhatus  koos saatkonnaga pöördub Kiievi Linnavalisuse poole palvega eraldada ruumid UES-le.

Kaanefotol: vasakult: Anna Gladun (UES juhatuse liige), Spartak Shenk (UES juhatuse esimees), Liia Urman (Leedu Eesti Selts), Olga Sabanska (UES juhatuse liige)

Liia Urman,
Vilnius

 

UES kohtub uue saadikuga