17. Июл 2024

Omskis kasvab eesti keele õppijate hulk

Omski eestlased on alustanud Omski piirkonnas eesti keele propageerimist ja õpetamist. Algatusrühm on koos käinud u aasta ja selle kohta võib leida kajastusi  siit.  2019. aasta lõpus toimus mitu eesti keele huviliste õppepäeva. Jõulukuul koguneti lausa neljal korral.

Eestlased Tara linnas koonduvad kursustele Interneti-ühenduse kaudu. Kõik tunnid kantakse otse üle interneti vahendusel ja niimoodi võimaldatakse tunnis osalemist ka teiste külade ja piirkondade eestlastel.

Detsembris oli 4 õppepäeva. Teemadeks olid eestikeelsed dialoogid. Tundma õpiti mitut kõneviisi, nt käskiv, tingiv ning kaudne kõneviis.

Kuna käändeid on eesti keeles palju, siis õpitakse neid osade kaupa. Detsembris olid vaatluse all 4 käänet: kaasaütlev, seestütlev, alaltütlev, rajav kääne. Õpilased laulsid ka laulu “Ma tahaksin kodus olla”.


Ettevõtmine on väga hästi käima läinud. Kursustega liituvad uued inimesed. Hiljuti liitus grupiga mees, kelle ema oli eestlane, kuid kelle kodus eesti keelt ei räägitud. Härra on oma käe peal pusinud mitu aastat eesti keelt õppida ja on nüüd väga rõõmus, et tal selline keeleõppimise võimalus on tekkinud! Mees peab väga oluliseks, et tema lapsed õpiksid ära eesti keele.

Grupis on tüdruk, kelle vanaisa on kirjutanud eestikeelse raamatu Siberi eestlastest, mida ta tahaks osata nii palju lugeda, et tõlkida see vene keelde ja anda see kahekeelsena välja.

Algatusrühm plaanib teha 2020. aastal eesti keele kursusi lastele.

Eestlaste ja eesti keele lugu Siberis jätkub.

Ivan Ubaleht
Omsk

Video kursusest 01.12 2019

Video 8.12.2019 tunnist

Video 22.12.2019 tunnist

29. 12. 2019 tund