18. Jul 2024

Konkurss seltsisõbraliku ajakirjaniku leidmiseks

Eesti Kultuuriseltside Ühendus kuulutab jälle välja konkursi, et leida kõige seltsisõbralikum sulesepp. Sellega tahame tunnustada ajakirjanikku, kes 2019. aastal on Eesti meedias seltsitegevust heatasemeliselt kajastanud. Arvesse lähevad trüki- ja veebiväljaanded, raadio- ja telesaated.

Seltsitegevus Eestis on mitmekesine ja kogub hoogu. Me teame ise, et oleme hakkajad ja tublid, aga me tahame, et ka teised sellest teada saaksid täna ja tulevikus. Sestap on väga vaja meie tegevust kajastada meedias. Me kirjutame – räägime seltsidest loomulikult ka ise, kuid soovime, et seda teeksid lisaks meile ka tegevajakirjanikud (töötagu nad siis mõne väljaande juures või olgu vabakutselised).

Kutsume siinkohal seltsitegelasi üles esitama kandidaate tiitlile seltsisõbralik sulesepp! Aidake tunnustada ja tähele panna ajakirjanikke, kes teie tegemistele kaasa elavad ja seda heal meelel sageli olematu tasu eest kajastada võtavad.

Ettepanekud palume saata 25. veebruariks 2020 aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Tiitlisaaja valib laekunud taotluse põhjal Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatus.

Ettepanekus peavad sisalduma:

– Kandidaadi tegevuse üldiseloomustus (lühidalt)
– Viited artiklitele ja saadetele (linkide või manustena; lingid peavad olema aktiivsed)
– Kandidaadi kontaktandmed (telefon, e-post)
– Taotluse esitaja kontaktandmed (telefon, e-post)

Tiitel kuulutakse välja 14. märtsil 2020 Tallinnas Tehnikaülikoolis (Ehitajate tee 5) toimuval Eesti Kultuuriseltside Ühenduse emakeelepäeval.


EKSÜ on sulesepa tiitlit andnud välja juba kahel korral. Esimest korda andsime sulesepa tiitli välja 2018. aastal Rakveres Virumaa Teataja ajakirjanikule Katrin Uuspõllule.

2019.aastal pälvis selle tiitli Tartu ajakirjanik Ene Puusemp.