21. Jul 2024

Kunderi seltsimaja ootab annetajaid

Juhan Kunderi Selts ootab lahkeid annetajaid appi, et päästa üks Eesti kultuurilooline hoone ning aidata kultuuriseltsil oma tegevust laiendada.

Eesti taasiseseisvumise järel, aastal 1991, sai kokku grupp ideelisi Rakvere linna õpetajaid, kes olid oma südames kandnud ärkamisaegse ühiskonnategelase, muinasjutuvestja, looduse-ja koolimehe ning tagatipuks Rakvere linna volikogu liikme Juhan Kunderi (1852 – 1888) ideid, aatelisust ja mälestusi.

Need vaprad naised panustasid oma isikliku raha ning ostsid ära Rakveres Pikk 29 oleva maja II korruse 2 korterit, kus 1874-1886 elas ja töötas Juhan Kunder. Sündis Juhan Kunderi Seltsi rahvakool, mis on tegutsenud tänaseni juba 20 aastat ning on alati olnud avatud kõigile.

Tänaseks on hoone välisfassad väga lagunenud. Katus vajab vahetamist. Aasta tagasi hakkas vajuma välja otsasein, sest palgid andsid järele tänu nõukaajal läbisaetud sarikale. Avariilise remondi tegi selts omavahenditest saades toetust ka Muinsuskaitse seltsilt. Muinsuskaitse abil on selts paigaldanud majale ka vihmaveetorustiku.

Valmis on maja välisfassaadi rekonstrueerimise projekt. Selleks aga, et seda projekti ellu viima hakata, on kindlasti vaja rohkem vahendeid kui seda on seltsil koos Rakvere Linnavalitsuse iga-aastase tegevustoetusega.

Selts on otsustanud taotleda Norra fondist maja rekiks raha 200 000 eurot, mis on minimaalne summa. See aga eeldab 40 000 eurot omaosalust + alumiste korterite omandamist (kumbki 20 000 euri) sest kogu maja peab saama viidud avalikku kasutusse. Alumiste korterite omandamine annaks võimaluse ka rahvakooli tegevust laiendada ning majja veelgi rohkem huviringe sisse tuua.

Kahjuks käib see kõik meie seltsile üle jõu ning vahendite mitte leidmise korral oleme sunnitud maja mõnele arendajale maha müüma. Sellest me huvitatud pole, meie seisame selle eest, et vana kool jääks kooli majaks ja oleks avatud nii Rakvere elanikele kui külalistele.

Maia Simkin
Rakvere, Juhan Kunder Selts,
kunderi.rahvakool@mail.ee

EE701010502001964002
Juhan Kunderi Selts MTÜ

Pikemalt võib kogu loost lugeda siit: Kunderi maja lugu

Pikk tn 29. Hoone tehnilise seisukorra uuring. A_9353 Pikk tn 29.

Välisviimistluse – ja katuse põhiprojekt. P_15784