22. Jul 2024

Käsitüükonkurss „AIGU OM” saa läbi mahlakuu lõpun

Vana-Võromaa käsitüükaupu ja meelüsside luumise konkursi lõpptärmin om ligi, a viil jõud mõnõ hää mõttõ päält asju luvva.

Vana-Võromaa käsitöökonkursi „Aigu om” lõpptähtaeg läheneb, aga veel on aega mõni hea mõte teoks teha ning esitada konkursile.

 Oodatud on käsitöötooted, mis väljendavad Vana-Võromaa eripära ja pakuvad nii emotsionaalset kui praktilist väärtust.

Konkurss lõpeb 30. aprillil kell 16, selleks ajaks peavad olema kõik tööd jõudnud Võru Instituuti. Võidutööd selguvad 6. mail veebivahendusel, mida saab jälgida MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel.

Konkursi täpsemad tingimused ja täiendavad lisamaterjalid on avaldatud MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

ja Vana-Võromaa käsitöövõrgustku kodulehel: https://wi.ee/et/tegemised/kasitooliste-umarlaud/kasitookonkurss/

Konkurssi aitab läbi viia Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitöövõrgustiku arendustööle annab hoogu Vana-Võromaa arendusprojektide toetus.


Oodami käsitüükaupu ni meelüssit, miä näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, a olõsi säälman iks ka elon tarvilidse asja.

Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl kell 16, seos aos piät olõma kõik asja jõudnu Võro Instituuti. Parõmba tüü hõigatas vällä lehekuu 6. pääväl videoesitlüsena, midä saa kaija MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü moloraamatu lehe päält.

Konkursi kotsile saat täpsämbalt teedä MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü moloraamatu (FB) lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

vai käsitüütsõõri kodolehe pääl: https://wi.ee/tegemise/vana-voromaa-kasituu/kasituukonkurss/

Konkursi läbiviimist avitas tukõ Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüüle and tukõ Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

 vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

Teedüsse man om pilt Vilve Oja tettü pilt.