26. May 2024

Aitäh suurepärase koostöö eest!

Tampere Eesti Klubi on võtnud sellel aastal laimalt ette soome seltside arhiivi töö. Selle jaoks on Klubi taotlenud Eesti Rahvusarhiivi Rahvuskaaslaste programmist ka nõu ja abi.

20. augustil 2020, EV 29. taasiseseisvumispäeval, korraldas Tampere Eesti Klubi ajaloo- ja arhiivipäeva Laikku Kultuurikeskuses. Kõigil huvilistel oli võimalus tulla jagama mälestusi ja talletama meenutusi. Vaatasime koos vanu dokumente, fotosid ning külalisraamatuid. Kohtusime eelmise TEK juhi Reet Nikkaneni ja praeguse kauaaegse esimehe Irja Alloneniga. Aktiivselt oli kaasas kogu TEK juhatus ning aktiivliikmed. 20.8.20 päeva aitas jäädvustada Soome Eesti Noored ry.

21. augusti õhtul saabusid Tamperre Eesti Rahvusarhiivi Tallinna kogumisosakonna juhataja Tiiu Kravtsev ja asejuhataja Gristel Ramler. Koos TEK arhiiviprojekti täitjatega vaadati üle säilinud TEK arhiiv, kogutud materjal ning toimus personaalne TEK arhiivialne nõustamine – konsultatsioon. Saime vajalikke arhiivialaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

22. augustil toimus Soome eestlaste seltside VII koostööpäev, mille raames tutvustasid Tiiu Kravtsev ja Gristel Ramler osalejatele arhiivialast informatsiooni ning oma seltsitegevuse säilitamist, hoidmist ja väärtustamist. Koostööpäeva toetasid Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus.

Projekti toetas HTM Rahvuskaaslaste programm http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/, mille peaülesanne on soodustada väliseesti kultuuripärandi säilimist ja avatust kasutajatele.

Aitäh suurepärase koostöö eest!

Annela Liivat ja Marelle Paikla (kaanefotol)
Tampere Eesti Klubi juhatuse liikmed