15. Jul 2024

Tampere Eesti Klubi pakkus vastlakukleid ja ootab Eesti sünnipäeva

Tampere Eesti Klubi üheks põhikirjaliseks tegevuseks on eesti rahvakommete, toidukultuuri ja traditsioonide hoidmine.

13. veebruaril 2021 korraldas TEK vastlakuklite pop-up kohviku Laikku kultuurikeskuses. Paljud kasutasid ära ettetellimisvõimalust, sest kogunemise piiranguarv on kümme inimest nii sise-kui väliüritusel.

Samal päeval toimus ühisrahvatantsurühma Vingerpussid Tampere rühma välitreening Laikku kultuurikeskuse ees ja video tegemine. Kavaga „Hoiame kokku“ tervitame 24. veebruaril Eesti Vabariiki 103a sünnipäeva puhul!

Hakkame sättima!

TEK nimel Annela Liivat