17. Июн 2024

Novembri kuukiri nr 63

Kogu kuukiri on alla laetav siit: Novembri kuukiri nr 63

EKSÜ tegemised

Sügiskuldses Viru-Nigulas

Sügiskirevas Viru – Nigulas said vanas pastoraadis kokku EKSÜ Virumaa liikmesseltsid. Ühise teelaua tagaosalesid Ilma Lausvee Muuga Maanaiste Seltsist, Endel Roosimölder Rakke Seltsist, Tiiu Toom Narva-Jõesuu seltsist. Ilona Kolberg tutvustas Soomes elavate eestlaste seltsielu. Veebikaudu jagadas meile värskeid uudiseid J. Kunderi seltsi kohta Maia Simkin.

 

 

Oktoobris kohtusime ka meie Tallinnas tegutsevate liikmesseltsidega.
Kuigi kohtusime zoomi kaudu, toimus väga sisuline ning huvitav vestlus. Sündis häid mõtteid ja ettepanekuid seltside tegevuse osas.
Meie seltsid on toimekad isegi kui nende tegevusest tihti ei räägita või kui need uudisekünnist ei ületa. Kindlasti jätkame traditsiooniga ja korraldame veel sellel aastal zoom kohtumisi oma liikmetega!

 


Värsket videomateriali meie kartoteeki

Krimmi eestlaste poolt värskelt valminud ülevaate film eestlaste rahvariietest. Kohaliku käsitöömeistri tutvustus. Meie videokogudega saab tutvuda siit: 

 

 

 

 

Tartu Folgiklubi – Tõnu Tubli on järelevaadatav siit

 

 

Sügistervitus Stockholmi Eesti Segakoorilt:

 


Meie liikmete tegemisi

Kanepi valla aukodanikuks said Vaike Kottisse

Kanepi valla järjekordne aukodanik on kohaliku segakoori eestvedaja ja seltsielu edendaja Vaike Kottisse, aasta küla on Kaagvere/Karste. EKSÜ õnnitleb omalt poolt üht oma liikmsseltsi esindajat tunnustuse saamise puhul!

 

 

 

Helsingis tähistati õpetajate päeva

8.10.2021 tähistati Helsingis Õpetajate päeva. Eesti Kunstimuuseumi Hariduskeskuse muuseumipedagoogide juhendamisel tutvuti näitusega ja osaleti töötubades – teemana, kuidas kasutada eesti kunsti pakutavaid võimalusi õppemetoodikana. MEKi üritustel töötubades, pere- ja lasteringides on just sedasorti teabe hankimine läbi käelise tegevuse alati kasutusel.

Näitus on avatud 29.9.21-23.1.22 ( paar korda nädalas on ka eestikeelne giid). https://emmamuseum.fi/nayttely/konrad-magi/

 

Mägrad hernes

“Mägrad hernes” vallutasid 9. oktoobril Šveitsi pealinna. Kirjanduspiknikule kogunes huvilisi idast Austria ja läänest Prantsusmaa piiri äärest, Zürichist ja Bernist. Väga mõnus oli kõiki näha ja mõtteid vahetada. Saime inspiratsiooni ja innustust uuel aastal edasi tegutseda ja ikka eesti kirjandust lugeda. Järgmise raamatu kuulutame kindlasti enne jõule välja.

 

 

 

Saagid salve

Maanaisteselts korraldas septembri lõpus nunnunäituse ” Saagid salve” ning 6. oktoobril maitsesime näitusele toodud hoidiseid. Keda kohal ei olnud, tulge raamatukogusse ja saate Urrami kasutamisega tutvuda teile sobival ajal.

Mulgi luuleteje Hendrik Adamsoni 130. sündimise aastapäeva tähistedi Mulkide Seltsi eestvõtmisel 9. viinakuu päeval tema kalmu pääl Elme kalmistun ja murdeluulevõisteluse lõpetemisege Kärstna mõisan. 27 aasta iist algatedu Hendrik Adamsoni murdeluule võistelusele kirjutedi luulet 13 autori puult. Indajede puult kõnel Kärstna mõisan toimunu Adsmsoni meenutuse päeval kirjandustäädlane Velskri Mart, kes kitt kikki autorid sisukate ja omanäoliste värsse iist.

 

Tuuletütred kogunesid taas

Tuuletütardel oli üle 1.5 aasta vahega taas aktiivne rahvatantsulaager meie kaugjuhendaja Teeduga Eestist💃🇪🇪. Suur rõõm oli üle pika aja taas kätest kinni hoida ja koos tantsida. Lisaks taastantsimisele on meie rühmal sellel aastal ka suur juubel, nimelt on möödunud 5️⃣ aastat meie naisrühma sünnist🎈🎈🎈🎈🎈. Tõeline rõõm on tõdeda et rahvatants elab ikka pärast neid aastaid meie sees ja pole hinge heitnud. Ka koroona ei murdnud meid maha. Jätkame ikka sama lustlikult tantsides edasi!

 

Iga-aastane soome-ugri päev Siberis

24.oktoobril tähistati Krasnojarski riiklikus raamatukogus taaskord soome-ugri päeva.

Selle puhul panid siberi setod kokku näituse seto-eesti käsitööst. Samuti toimus soome-ugri rahvaste kontsert. Festivalist võttis osa siberi-setode ansambel Lill.

 


Koostööpäev Helsingis

Eesti Kultuuri Selts Mihkel, Tampere Eesti Klubi ja Turu Eesti Keskus on EKSÜ liikmed, kes koos Anni Lasteaia ning ET Teatriga Helsingist asutasid 30.10.2020 Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry. EOVS eestvedamisel toimus 23. oktoobril 2021 soome-eestlaste seltside ja seltsingute VIII koostööpäev Helsingis. Meie ülesoomelised ja eestikeelsed seltside koostööpäevad on toimunud alates 2014.aastast Helsingis, Turus, Poris, Mikkelis ja mitmeid kordi Tamperes. Liikusime kindlalt 2020 aastal loodud võrgustiku poole.

 

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes tähistas oma esimest tegutsemisaastat

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes pürgib esindama siinset eestlaskonda nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja toimima keskorganisatsioonina. Eesmärgiks on parandada eestlastest rahvusvähemuse olukorda Soomes, olles samas esindusorganiks Soome ja Eesti valitsustega suhtlemisel ja infovahetusel. Samuti toetame eestlaste integreerumist Soome ühiskonda, ühtlasi säilitades eesti keelt, identiteeti, kultuuri ja aidates alles hoida ühendust Eestiga. Taotleme Soome eestlaskonna esindatust ka vastavates üleilmsetes võrgustikes.

 

Georg Otsa mälestuseks

8. oktoobri õhtul kogus Naltsikis tegutsev eesti selts kokku Georg Otsa austajad ning eesti kultuurisõbrad ning korraldas linna Kultuuri Keskuses kuulsa maestro mälestusõhtu.

Õhtut aitas korraldada Venemaa rahvakunstnik, riikliku preemia laureaat, vokalist Natalia Gastasheva. Tema õpilased meenutasid suurt lauljat, esitades Georgi repertuaaris kuulsaks lauldud ooperi aariaid.

Tampere Eesti Klubi sai 25

Tampere Eesti Klubi asutati 22.aprillil 1996. Pidupäeva tähistasime  9. oktoobril Laikku Kultuurikeskuses, sest oktoobrikuu on juba 30aastat olnud EESTI KUU Tamperes. Sellel aastal ühildasime TEK25 pidupäevaga ka üleilmse eesti keele nädala!

 

 

Balti kultuuride ristteel.

Esimesel oktoobrikuu päeval avati Peterburis Vene Etnograafia muuseumis näitus “Balti kultuuride ristteel”. Näitusse on kaasatud 25 Eesti Peterburi Kultuuriseltsi liikme Tatjana Sigacheva õmmeldud eesti rahvuslikku nukku. Näitus jääb avatuks 13. märtsini.

 

Oktoober oli hõimukuu

Oktoober on EESTI KUU Tamperes olnud üle 30 aasta! Oktoober on ka hõimukuu ja siis peetakse Sugrifesti. Sugrifesti raames toimus ja toimub veel palju erinevaid üritusi: loenguid, näitusi, filmivaatamisi, kontserte, rahvariiete tutvustamist, töötubasid jm. Sellel aastal pidutses Tampere Eesti Klubi 25a samuti hõimukuul!

Kõige suurem üritus oli 16. oktoobril Laikku Kultuurikeskuses. Sugrifestipäev algas kell 11 laadaga, kus seltsid said tutvustada oma tegevust, pakkuda laadakaupa ja tutvustada oma maa käsitöö- või toidukultuuri.

Jaguaeg Mikkeli Eesti Keskuses

30.10.2021 veedeti Mikkeli Eesti Keskuses Halloweenile pühendatud muistsete eestlaste ja soomlaste jaguaega. Eesti toas on olulisel kohal eesti kultuuri tutvustamine tähtpäevade raames ja ühiste ajalooliste sarnasuste leidmine muistses soome-ugri kultuuris.

 

 

 


Uusi tulijaid

Hispaania Eesti Selts

2021. aastal alustas Málagas tegevust Hispaania Eesti Selts. Hoiame Hispaanias Eesti lippu kõrgel, ja mis meid eestlasi ikka paremini iseloomustab kui “Kaerajaani” tantsimine.
Kõiki eestlasi Hispaanias oodatakse ühinema. Kui Sul on põnevaid ideid ja soovid nende tegemistega liikuda, anna endast märku! Kirjuta: hispaaniaeestiselts@gmail.com

Eriteade

Visnapuu auhinna nominendid

PRESSITEADE

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kuulutas välja ERKÜ Visnapuu auhinna nominendid 2021.


Tulekul

6. oktoobril läheme külla Narvas elavatele eestlastele.  Õhtul kell 17.00 järjekordne Mina, eestlane saade! Külalisi intervjueerib Maarja Lõhmus ning osalejatele saab kirjutada küsimusi:

 

 

 


Meie partnerite infolehti

Rootsi Eestlaste Liidu kuukiri oktoober: 

Integratsiooni Sihtasutuse kuukiri, oktoober: 

Globaalsete eestlaste uudiskiri- oktoober


EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ tegemistega saab
tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs