22. Jul 2024

Tšehhi-Eesti Klubi 30

Neljapäeval, 25.11 kl 16.30 toimub PRAHA ČEK-TEK klubiliikmete ja sõprade abil valminud ajakirja monotemaatilise erinumbri „ESTONSKO“ esitlus. Ajakiri on tšehhikeelne, inglise ja eesti keelse kokkuvõtega. Ühtlasi tähistame ČEK-TEK klubiga 30ndat aastapäeva Tšehhi-Eesti Klubi asutamisest Prahas, samuti Tšehhi-Eesti diplomaatiliste suhete 100ndat aastapäeva ning lisaks 25ndat aastapäeva Tšehhi ja Eesti Teaduse Akadeemiate koostööst.  

“Käesoleval aastal möödub 30 aastat Tšehhi Eesti Klubi  asutamisest Prahas ja samal ajal möödub 30 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest. Need kaks sündmust on teinteisega rohkem seotud, kui esmapilgul tunduda võib. Kuni 1997. aastani ei olnud Tšehhis Eesti Vabariigi saatkonda ning Tšehhi-Eesti Klubi oli sillaks Tšehhi-Eesti suhete kujunemisel. Just klubist sai oma ürituste ja väljaannete  kaudu oluline infoallikas Eestis toimuva kohta,” ütles Tšehhi Eesti klubi esimees Iivi Zajedova.

“Ajad on vahepeal muutunud, info ja kontaktide hulk sotsiaalvõrgustike ajastul on võimaldanud kahe riigi vahel tekkida  mitmel sügavamal koostöövormil. ČEK-TEK on oma 30 tegutsemisaasta jooksul eestluse hoidmise kõrval püüdnud sellele kaasa aidata lähendades Eestit, selle kultuuri, traditsioone, ajalugu, teadust ja looduskauneid kohti Tšehhi ühiskonnale. Lisaks ajakirja erinumbri väljaandmisele on tänavune aasta rõõmustamas Tšehhi-Eesti suhete juubeliterohkusega,” lisas Iivi Zajedova.

“Pakume oma ajakirja erinumbris mosaiiki huvitavatest ja ainulaadsetest Eestiga seotud teemadest. Sihiks on tutvustada Eestit laiemale Tšehhi avalikkusele, püüdes samas tabada erinevate inimeste vaadet klubi tegevusele. Nende hulgas on nii klubi liikmeid, kohalikke sõpru, kui ka Eestis asuvaid sõpru. Ajakirja  number Speciál: ESTONSKO poleks saanud sündida ilma nendeta – ühed panustasid oma artiklitega, teised aitasid  kaudselt kaasa pikaajalisele vastastikuse inspiratsiooniga, moodustades sellega Tšehhi-Eesti suhete “hinge”.”

Täname Ülemaailmset Eesti Kesknõukogu (ÜEKN), Eesti Vabariigi suursaatkonda Prahas, ajakirja „Navýchod“ Eesti Kultuuriseltside Ühendust  ja Praha Rahvusvahelist PEN Klubi Keskust lahke toetuse ja koostöö eest.

 

Lugupidamisega

Iivi Zajedova

Tšehhi Eesti Klubi juhatuse esimees

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu aseesimees
E-mail: cektek.praha@ gmail.com