20. Jun 2024

Baltika – kultuuride ristteel

12 detsembril peeti Peterburi etnogaafia muuseumis festivali “Baltika- kultuuride ristteel”.

Programmis oli Peterburi Eesti Kultuuri Seltsi folklooriansambli “Neevo” esinemine. Kavas olid  loengud “Lilleornamendi ajalugu Eestis” ja “Mängud ja mänguasjad”. Balti riikide rahvastest”. Kokku said Muhu tikandimeistri Elena Paduse ja traditsioonilise nuku meister Tatjana Sigatšova.

Festivalil osalejatele korraldati näitus, kus esitleti üle 600 eseme ja fotoillustratsiooni, mis jutustavad balti rahvaste traditsioonilistest ametitest, käsitööst, kostüümidest ja kaasaegsetest trendidest. rahvakunsti arengus.

Lapsed said osa võtta ekskursioonist “Läänemere tuule tiibadel”.

Veronika Mahtina
Peterburg