22. Июл 2024

Jõuluaeg Tšehhi-Eesti Klubis

Jõulueel  toimus PRAHA ČEK-TEK valminud ajakirja monotemaatilise erinumbri „ESTONSKO“ esitlus Praha Rahvusvahelises PEN Klubi keskuses. Ajakiri on tšehhikeelne, inglise ja eestikeelse kokkuvõtega. Ühtlasi tähistati ČEK-TEK klubiga 30ndat aastapäeva Tšehhi-Eesti Klubi asutamisest Prahas, samuti Tšehhi-Eesti diplomaatiliste suhete 100ndat aastapäeva.

“Käesoleval aastal möödub 30 aastat Tšehhi Eesti Klubi asutamisest Prahas ja samal ajal möödub 30 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest. Need kaks sündmust on teineteisega rohkem seotud kui esmapilgul tunduda võib. Kuni 1997. aastani ei olnud Tšehhis Eesti Vabariigi saatkonda ning ČEK-TEK oli sillaks Tšehhi-Eesti suhete kujunemisel. Just klubist sai oma ürituste ja väljaannete kaudu oluline infoallikas Eestis toimuva kohta,” ütles Tšehhi Eesti klubi esimees Iivi Zajedova. Pakume oma ajakirja erinumbris mosaiiki huvitavatest ja ainulaadsetest Eestiga seotud teemadest, erinevate Eestis  tuntud inimeste vaadet klubi tegevusele. Ühed panustasid oma artiklitega, teised aitasid kaudselt kaasa pikaajalisele vastastikuse inspiratsiooniga, moodustades sellega Tšehhi-Eesti suhete “hinge”.

Ürituse korraldajad tänavad Ülemaailmset Eesti Kesknõukogu (ÜEKN), Eesti Vabariigi suursaatkonda Prahas, Eesti Kultuuriseltside Ühendust ja Praha Rahvusvahelist PEN Klubi Keskust lahke toetuse ja koostöö eest.

Ühtlasi saabus kodanikupäeval, tunnustus ja õnnitlus Eesti Välisministeeriumi poolt Tšehhi Eesti Klubile – eesti keele ja kultuuri propageerimise ning Tšehhi eestlaste seltsitegevuse pikaajalise toetamise eest, ning Ene Pätsile eesti keele ja kultuuri tutvustamise eest Prahas!

Head Vana Aasta lõppu!

Iivi Zajedova
Praha