22. Jul 2024

EKSÜ liige korraldas Rääbisefestivali

Jõgevamaa Kasepää Rääbisefestivaliga tähistati rääbise püügihooaja lõppu. Festivalil tutvustati kala väärindamise erinevaid viise.

https://menu.err.ee/1608659779/kasepaal-toimus-raabisefestival

 

Kaanefoto: ekraanikuva videolõigust