25. Jul 2024

Leedu Eestlaste Seltsis tunnustati

9.detsembri pidulikul aktusel autasustas Leedu Vähemusrahvuste Departemang Leedu Eestlaste Seltsi aseesimeest Ülle Damasickienet hõbedase aumärgiga “Teenete eest” Õnnitleme Üllet !