25. Jul 2024

“Kui mina oleksin …”

Maikuu 25. päeval kogunesid Juhan Kunderi Rahvakooli saali Lääne-Virumaa õpilased, et koos võtta kokku 2023. aasta õpilaste omaloomingu võistluse tulemused.

Konkurss toimus 27. korda, mille tulemusena valmis kirjalik loovtöö. Õpilased said valida ise, millises vormis töö esitatakse: essee, luuletus, arutelu. Esseede ja arutelude hulgas esitati kuus luulevormis tööd. Emakeele puhtus ja kestma jäämine on jätkuvalt ohus ja konkurssi üheks eesmärgiks on ilusa emakeele jätkusuutlik säilitamine. Keel, mida kõneleme ja kirjutame on justkui meie visiitkaart, sest see oleneb suuresti meist endist.

Kokku laekus 37 tööd viiest Lääne-Virumaa koolist. Tööde valmimisse olid kaasatud kaheksa juhendajat-õpetajat. Rõõmu valmistas osalenud poiste osakaal.

Õpilaste tööd annavad pildi noorte mõttemaailmast. Sooviti olla omanäoline, positiivne, heade mõtetega, rõõmsameelne, energiasäästlikum, kaitsta metsi, olla majanduslikult mõtlev, usaldusväärne, hoolivam, inimlikum, osata lahendada tülisid teiste vahel, päästa maailma näljahädast, tulla toime isiklike muredega, olla oma elus tegus, valida õige elukutse, olla eetiline maailma ja teiste elusolendite vastu.

Eeltoodud mõtted annavad meile, täiskasvanutele teadmise, et järeltulevad põlved hoolivad, märkavad ja jäljendavad meid, täiskasvanuid.

Tunnustusüritusel valmisid koolinoorte unistustestetahvlid. Kaasatud olid kõik juhendajad ja meeskondadesse sattusid erinevate koolide õpilased. Vaatamata sellele, et võibolla kohtuti esimest korda, saadi oma unistuste loomisega suurepäraselt hakkama.

Külalisena osales koolipsühholoog Lea Metsis, kes julgustas osalejaid jääma iseendaks erinevates olukordades. Üllatuseks oli Lea Metsis kirjutanud laste töödest laulusõnad. Tunnustusüritus lõppes kooslaulmisega.

Projekti toetas Eesti Kultuurkapital.

 

Janne Pärlin
Juhan Kunderi Rahvakool

Fotod: https://drive.google.com/drive/folders/1A4TF10ZhxYNtY8AflBL_MTfCpzPE9Bx_


Kui mina oleksin noorem mina

Kui ma oleksin noorem mina,
poleks tüüdanud neid liblikaid,
poleks pannud purki kinni.

Kui oleksin noorem mina,
poleks tallunud jube palju taimi,
oleks jälginud, kuhu astun.

Kui oleksin noorem mina,
oleks pidanud korjama prügi,
mida looduses ma nägin.

Kui oleksin noorem mina,
poleks ostnud seda rämpsu,
oleks hoidnud oma tervist ja raha.

Kui oleksin noorem mina,
oleks teinud seda,
poleks teinud toda.

Enam pole midagi teha,
sest „oleks“ ja „pidi“,
pahad poisid mõlemad.

 

Moona Proover
8.klass