23. Jul 2024

EKSÜ ja eestirootslased sõlmisid koostöökokkuleppe

Täna allkirjastasid EKSÜ juhatus ning Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutus omavahelise koostöökokkuleppe.

Lepingu sisuks on üksteise vastastikune toetamine kultuurivaldkonnas. Ühiselt aidatakse korraldada Eesti mandripiirkondade kultuurisündmuste jõudmist Saarte-Eestisse ja ka vastupidi – saarte kultuurisündmuste jõudmist Mandri-Eestisse. Aidatakse edendada kultuurialast koostööd Eesti, väliseesti ja Rootsi kogukondadega.

Koostöölepingu teksti saab lugeda siit: Koostööleping


Kes on eestirootslased:

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse olemusest saab aimu, kui kiigata SIIA Ühe lausega kokkuvõetuna on kultuuriomavalitsus eestirootslaste jaoks nagu piirideta vald, kes esindab kõiki päritolult rannarootslasi nende elukohast olenemata ja teeb koostööd ajalooliste rannarootsi asualade kogukondadega (endised ja praegused), et rannarootsi pärandkultuur neis paigus püsiks elus. Need eesmärgid sõnastati juba rannarootsi kultuuriruumi loomisel ning on leitavad SIIN Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse ehk ERKOV eesmärkides on toodud ära neli suuremat neist:  tugevad kogukonnad, keel ja kultuur, turism ja nähtavus ning koostöö ja võimekus.  Arvame, et kõigis neis valdkondades on meil koostöövõimalusi Eesti Kultuuriseltside Ühendusega.

ERKOV on aegade jooksul teinud projekte, mis liidaks rannarootsi kultuuriruumi tervikuna ja selleks oleme välja andnud trükiseid, paigutanud infotahvleid ja muid infosilte, igal suvel aidanud läbi viia või olnud eestvedajaks kogukonna ühe suvise ürituse korraldamisel. ERKOV korraldab Eestirootslaste laulu- ja tantsupidusid ning koostab näitusi koostöös teiste ühingutega või enda initsiatiivil, toetab otseselt viie ühingu tegemisi kultuuri edendamiseks, annab välja tiitlit Eestirootslaste Kultuurikandja ning toetab, taotleb ja nõustab kogukondi vajadusel projektide läbiviimisel. Tulenevalt 2021.aastal vastu võetud kultuuriruumi strateegiast arendab uuel moel rannarootslaste ja nende pärandist huvitatute kultuuriruumi, mille väravaks saab olema veebiportaal Visitaiboland.

Jana Stahl