25. Jul 2024

Nii erinevad nukud

26. juunil said Karjala Vabariigi rahvusseltside esindajad  kokku Petroskois Jekaterina Nosova isikunäitusel “Nii erinevad nukud”.


Erinevate seltside esindajad tulid oma rahvariide nukkudega ja rääkisid oma nukulugusid. Erinevate rahvaste kultuurides on nukk alati olnud erilisel kohal. Ka Karjala Eesti Selts “Kolle” asutamine sai alguse sellest väikesest eesti kostüümis rahvariide nukust, millega mängisid paljud tolleaegsed lapsed.

Koos rahvalaulu ja muinasjutuga aitab nukk kaasa rahvusliku identiteedi kujunemisele ning rahvuslike traditsioonide väärtustamisele. Nuku kaudu saab edasi anda elutähtsat teavet – kodumaa armastust ning ilu.

Jelena Rjabikova
Petroskoi