25. Июл 2024

Torgu mälestuspuistus said kokku kolm kogukonna esindajat – Eestimaa Kolm Kuningat

15. juulil said üle sajandite jälle kokku eestlaste kuningad: Mulkide Vanemb, Setude Ülemsootska ning Torgu Kuningas. Kohtumispaigaks Sõrve säär e Torgu Kuningriik. Kokkukutsujateks Torgu Kuningriigi Selts ja Eesti Kultuuriseltside Ühendus.

Kohtumise eesmärgiks oli lisaks kolme rahvaesindaja kohtumisele Sõrve poolsaare lõppu Sääre küla ajaloolise Lopsi teeristi kõrvale mälestussalus mitme tähtsa mälestuspuu istutamine. Istutamise juures viibisid lisaks kuningatele Torgu Kuningriigi alamad ning ka välis-eestlaste järeltulijad.

Kolm Kuningat pidasid kokkutulnutele tervituskõne, Tema Majesteedi Salanõunik Leo Filippov rääkis salu kujunemisloost. Suurpõgenemisest ja üleilmsest eestlusest rääkis EKSÜ esindaja Liina Miks. Seejärel asusid kolm kuningat istutustöödele Salanõuniku juhendamisel. Pühitsuskõne iga puu istutamise juurde pidas pidas Tema Majesteedi Kardinal Anu Konks. Esimesena istutati Kuningate ning kangelaste puu.

Siis leidis oma koha Sõrulaste traagika puu, mille istutamise juures panid käe külge kohalike sõrulaste esindajad.

Viimasena sai omale väärika koha Suurpõgenemise puu. Istutusauku aitas kaevata EKSÜ väliskogukondade esindaja Marelle Paikla.

Mälestussalu toob esile, et oleme üks  eesti rahvas üle maailma, isegi kui sõjad või meri on meid üle ilma laiali paisanud ja mitmed teadmata kadunuks jätnud. Järgmisel aastal on Suurpõgenemine 80, mille tähendust samuti meeles peeti.

Istutamisele järgnes Torgu Kuninga audients: tee-kohvilaud Sõrve muuseumi vabakohvikus. Torgu (seni veel kroonimata kuningas) Kristian I paremale käele istus Mulkide Vanemb Kalle ning vasakule käele setude Peko maapealne asemik Ülemsootska Anzelika. Laual olid kolm erinevat rahvuslikku suupistet: nt Karjala pirukad (sümboliseerimaks välis-eestlust), mulgi korbid ning Sõrve pidusai. Peeti kõnesid ja lauldi ühislaule. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esindaja Liina Miks tõi lauale Krasnojarskist kingituseks toodud Siberi setode pala: meesse kastetud Siberi seedri männi ja seemnete segu. Sümboliseerides sellega eelkõige setode ühtsust, olenemata nende elukohast.

Kuna nii kõrgel tasemel saadi kokku esimest korda, toimus ühisarutelu Eestimaa vaimsuse kandmise teemal. Kuningad arutasid edasist koostööd ja ühtlustasid seisukohti. Tutvustati oma kuningriigi tegevust. Üles lubati otsida Eestimaalt ka neljas Kuningas.

Audientsi lõpus kinkis Torgu Majesteet kuningatele Torgu raha, Kristiani taalri. Selle väärtus on ajas muutumatu ning seda saab kaubaks realiseerida Torgu pealinnas Iides Laadla kaupluses.

Kuningate kohtumine ei jää viimaseks. Kuninglik koostöö alles algab.


Mälestussalusse 15. juulil 2023. aastal istutati järgmised mälestuspuud:
●Kuningate puu – punaselehine harilik tamm. Eestimaa kuningate /vanemate kangete
ja vaprate lugude mäletamiseks; istutamise algataja – Torgu Kuningriigi Selts;

● Traagilise suurpõgenemise puu – hiigelelupuu. 1944.aastal Sõrvemaalt,
Saaremaalt ja mujalt Eestist meritsi toimunud traagiliseks kujunenud suurpõgenemise
lugude mäletamiseks; istutamise algataja – Eesti Kultuuriseltside Ühendus;

● Sörulaste perede sunniviisiliselt äraviimise puu – punaselehine mägivaher.
1944.a sügisel sõja jalust väga paljude sörulaste perede traagilise Saksamaale
sunniviisiliselt äraviimise lugude mäletamiseks; istutamise algataja – äraviimise
sündmusest puudutatud sörulased.


Salu rajamise mõte sündis Eesti Vabariik 100 tähistamise ja jäädvustamise üleskutse järel 2018.aastal. Idee elluviimisega alustati 2019. aastal ja seda on tähistamas vastav püsisilt „Eesti Vabariik 100, Lopsi, 24.11.2019“.

Mälestussalu rajamise mõte leidis kohe toetust nii kohalike kui laias ilmas elavate sõrulaste ja teiste eestlaste poolt. Rajamist on toetanud tegudega Saaremaa Kodukant MTÜ, Saaremaa Merekultuuri Selts, Saaremaa Muinsuskaitse Selts ja teemaga haakunud vabaühendused. Kuna mälestussalu asub Torgu Kuningriigi territooriumil, siis on Torgu Kuningriigi Selts MTÜ võtnud mälestussalu edendamise ka oma hoole alla.

Kes Sõrve satub, külastage mälestussalu!

 

Liina Miks
Torgu Kuninga audientsil viibinu

 

Kohtumise galerii: 

Lisa: https://www.facebook.com/gert.lutter.39/posts/pfbid02NyEMb9c3BoWGptvMseiyDQsLS1ygpEYqLqqZZ4evPgFdg52Pse6cPG7NeUXU6bi9l

Avakõne

Torgu Kuninga kõne

Setode Sootska tervituskõne

Mulkide Vanemb istutustöödel