20. Jun 2024

Friedrich Reinhold Kreutzwald 220

26. detsembril 2023. a tähistab meie avalikkus Eesti rahvusliku kirjanduse looja, kirjaniku ja luuletaja, tõlkija ja mugandaja, rahvavalgustaja ja publitsisti, keelemehe, ühiskonnategelase ja arsti Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 220. sünniaastapäeva. Peetakse mälestuspäevi, konverentse ja räägitakse suurmehe pärandist meie rahva kujunemisel ja kestmisel. Tartu linn puhastas suvel Fr. R. Kreutzwaldi monumendi Vabaduse puiestee pargis.

Friedrich Reinhold Kreutzwald sündis 26. detsembril 1803. a Virumaal Jõeperes ja suri 25. augustil 1882. a Tartus. Nii Kreutzwald ise kui ka tema abikaasa Marie Elisabeth Saedler ja nende tütar Adelheid Anette Blumberg on maetud perekonna hauaplatsile Tartus Raadil, Vana-Jaani kalmistul.

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts koostöös Tartu linnavalitsusega soovib Kreutzwaldi juubeliaastal korda teha tema perekonna hauaplatsi Tartus Raadi kalmistul. Vanad ja väärikad puud on end kalmule uhkelt sisse kasvatanud ning seeläbi äärekivisid nihutanud. Nüüd ongi plaan laiendada haua piiret ja anda puude juurestikule ruumi juurde, puhastada hauaplaadid ja kivirist, loodida ja puhastada kivipink ning teha kalmul kõik tööd, mis annavad Kreutzwaldi hauale väärika ilme. Tartu linna kalmistud on tellinud ära kalmule vajaliku äärekivide materjali ning esimene seeme haua korrastustöödeks on seega tänaseks külvatud. Et kõik vajalikud tööd saaksid tehtud, oleks vaja koguda 9 000 eurot.
Kõik tööd teeb Tartu firma Mandragora OÜ, kellega koostöös on restaureeritud Tartu kalmistutel kümneid meie rahvuslike ja akadeemiliste suurkujude hauaplatse (J. V. Jannsen, Fr. R. Faehlmann, R. Kallas, J. Hurt, J. K. S. Morgenstern, A. H. Willigerode, A. Reinvald jpt).

ERMi Sõprade Selts MTÜ kutsub kõiki sõpru, aatekaaslasi, organisatsioone ja institutsioone, kapitale ja kodasid, muuseume ja raamatukogusid, kirjastusi ja raamatuühinguid, ettevõtteid, riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi toetama annetustega Fr.R. Kreutzwaldi hauaplatsi kordategemist. Loodame hauaplatsi korda saada 2023. aasta oktoobri alguses.

Kõikide annetajate nimed näidatakse soovi korral kampaania lõppedes seltsi ja Tartu linna kodulehel. Oleme iga väiksemagi annetuse eest väga tänulikud.

ANNETUSI SAAB TEHA Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi arveldusarvele EE901010102001500002. ERMi Sõprade Selts MTÜ, reg nr 80077198 Palume annetust tehes kirjutada selgitusse: Annetus Fr. R. Kreutzwaldi hauaplatsi korrastamiseks ja annetuse tegija nimi (või kelle nimel annetus tehakse jm).

 

EESTI RAHVA MUUSEUMI SÕPRADE SELTSI KONTAKT Sirje Madisson koostöövõrgustike koordinaator sirje.madisson@erm.ee  ermss@erm.ee 736 3031

TARTU LINNAVALITSUSE KONTAKT Indrek Mustimets Tartu linnavalitsuse nõunik indrek.mustimets@tartu.ee  506 3076


Kreutzwaldi leht