17. Июл 2024

Taaskäivitus eesti keele kursus täiskasvanutele

Oktoobril esimesel pühapäeval taaskäivitus täiskasvanute eesti keele õpe Peterburi Jaani kirikus. Õpetaja Katrel on 4 erinevat õpirühma. Erineva tasemega. Täiesti uusi liitunuid on 7 inimest.

Kokku on keeleõpilasi nimekirjas 31 inimest, enamus neist eesti juurtega. Lisaks 22 inimest on individuaalõppel

Õpilased on entusiastlikud. Esimeses tunnis alustati kohe intensiivse õppega – E nagu Eesti.

Probleemiks õppematerialide ja õpikute hankimine.

 

Katre Grigorjeva