25. Jul 2024

Ikka Üheskoos

4. mail tähistas Eesti Kultuuriseltside Ühendus koos oma liikmesseltside ning sõpradega taas kord kevade algust ühise kontserdiga.

Seekord toimus see Pärnus Nooruse Majas. Programm oli väga vaheldusrikas ning sai kokkupandud koostöös Pärnu naiskoor Leelo juhi Hilja Vainulaga.

Oma etteasted tegid Kapell Kupparimouri,  Pärnu meeskoor M. Lüdig MK, Muhu saarelt pärit rahvatantsijad, omaloomingumeister Peeter Dudnik ning laste pillirühmad. Enda tehtud luuletusi luges Juta Hiiop. Jalga keerutasid veel rahvatantsuansamblid Kajakas kahes erinevas koosseisus, võru keeles laulis Tallinna Võru Selts. Laulu lehtedelt lauldi ühiselt “Ma tahaksin kodus olla”.

Jutuvestja Jaak Känd rääkis mitu huumorikat pärimuslugu. Peo lõpetas naiskoor Leelo

Kogu programmi aitas sidustada päevajuht Peeter Kaljumäe, rääkides nii lugusid kui lauldes vahekupleesid

Kõrvalsaalis oli avatud muhu käsitöönäitus ning Lüsteri seltsi portselaninäitus.

Publikut oli samuti kohale tulnud piisavalt. Kuigi päev oli tihe ning pausideta, pidasid mitmedki lõpuni vastu ja läksid hea tujuga laiali.

 

Liina Miks
EKSÜ tegevjuht