20. Jun 2024

Ajalehe Peterburi Teataja taassünnist annab ülevaate Jüri Trei – diplomaat ja Peterburi Jaani Kiriku Fondi esimees.

Ajaleht Peterburi Teataja asutati 1908. aastal ja etendas tähtsat osa eestlaste kultuurielus ja vabadusvõitluses nii kodumaal kui eestlaste seas Venemaal.

Ajaleht ilmus algusaastatel nädalalehena ja hiljem päevalehena, kandes erinevaid nimesid – Petrogradi Teataja, Pealinna Teataja, Vabadus, Edasi, Eesti. Ajaleht lõpetas ilmumise 1918. aasta alguses.

Lehe taasilmumise mõttele tulin 1999. aastal, kui alustasin konsulina tööd Peterburis ja otsustasin käivitada projekti „Eestlased Peterburis“. Selle projekti raames korraldasime Eestit tutvustavaid kontserte, konverentse, näitusi, uurisime eestlastega seotud ajalugu ja arhiivimaterjale, asutasime Jaani Kiriku Fondi, mille toel alustasime Peterburi Jaani kiriku taastamist ja ajalehe väljaandmist.

Vajasime selleks mingit ühendavat lüli ja uurides varasemat, tutvusin ajalehe Peterburi Teataja esimese numbriga aastast 1908. Sain aru, et just sellist lehte vajame eestlaste ühendamiseks ja meie programmi tutvustamiseks selles suures linnas nagu seda on St. Peterburg.

Pöördusin selles küsimuses kohe tollase Peterburi Eesti Seltsi esimehe Jaan Maldre poole ja palusin uurida võimalusi, et kultuuriseltsi egiidi all hakata seda välja andma. Maldre uuris asja ja teatas, et selleks puuduvad nii inimesed kui ka rahalised vahendid ning Venemaa seadusandlus ei võimalda seda.

Mõned päevad hiljem oli mul kohtumine Eesti ärimeestega, kes töötasid Peterburis ja palusin nende arvamust. Ärimees Raivo Kukk ja tema abiline näitasid mulle dokumente, mis selgitasid trükiste väljaandmise nõudeid ja oli selge, et mingit luba polegi vaja taotleda, kui anname ajalehte välja tiraažiga alla tuhande eksemplari.

Kuna meil alguses puudusid sidemed kohalike trükkalite ja toimetajatega, siis valmistasin ette materjalid ja esimene leht trükiti Eestis. Pöördusin president L. Meri poole palvega, kirjutada esimesele taasilmuvale Peterburi Teataja numbrile tervitus. President palus mul saata lühike selgitus, mis lehega on tegu ja milliseid nimetusi on ajaleht varem kandnud.

Ühel septembrikuu päeval helises telefon ja president Meri küsis, kuhu ta oma läkituse peaks saatma. Palusin allkirjastatud läkitus saata minu diplomaatilise posti kaudu teel. Mõned päevad hiljem, 9.septembril saabuski presidendilt tervitus:

„Armsad lehelugejad! Hoiate käes oma lehte. „Peterburi Teataja“ hakkab kandma teie häält ning tooma sõnumeid teilt ja teile. Aitab teil kokku saada ja aitab teid kokku hoida. Ajaleht aitab kujundada täisväärtuslikumat eesti vaimuelu selles suures linnas, mis on olnud koduks ka paljudele eesti soost inimestele. Hoidke oma lehte, nagu hoiate muidki vaimuväärtusi.“

Edasi oli juba vaja kiiresti lahendada lehe esimese numbri kokkupanemise ja trükkimise küsimus ning ajaleht Eestist Peterburgi toimetada.

18. septembril 1999 esitlesime uut lehte EV Peakonsulaadi ja Peterburi Eesti Kultuuriseltsi ning Jaani koguduse inimestele. Tallinnast palusin kohale Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna Meeskoori (dirigendid Kuno Areng, Jüri Rent) ja võimsa meeskoorilaulu saatel istutasime selle päeva meenutuseks peakonsulaadi aeda tamme.

Järgmised numbrid trükkisime juba Peterburi Ingeri-Soome toimetuse inimeste abil ja suureks toeks olid nende materjalide ettevalmistamisel abikaasad Aet ja hr. Antti Sõrov, kes toimetajana Inkeri lehte välja andis.

Järgnevatel aastatel aitasid lehe väljaandmisel kaasa mitmed Peterburi Eesti Kultuuriseltsi inimesed, kes saatsid oma kirjatükke. 2002. aastast hakkasid kaastööd tegema Veronika Mahtina ja Külli Sulg.Täna toimetame koos Veronikaga, tema valmistab ette venekeelset osa ja mina eestikeelset. Suureks abiks on viimaste numbrite kokkupanemisel Sergei Tambi.

Ajaleht on läbi nende aastate kajastanud eestlaste tegemisi Peterburis ja mujal Venemaal, ühtlasi on oleme edastanud uudiseid kodumaalt ja tutvustatunud Peterburis elanud ja töötanud tuntud eestlaste elu ja tegemisi. Nimetagem meie kultuuri suurkujusid: G. Hirsch, P. J. Karell, J. Hurt, F. J. Wiedemann, L. Koidula, G. Lurich, H. Eller, P. Jürgenson jpt.

Peterburi Teataja ilmub üks kord kvartalis, tiraažiga 700-900 eksemplari. Trükieksemplare oleme saatnud Eesti Seltsidele Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Lätti ja Leetu. Samuti Eesti Rahvusraamatukogule ja ülikoolide raamatukogudele. Lehte on võimalik lugeda ka elektroonsel kujul aadressil: http://www.eesti.ca/ . Lehe väljaandmise trükikulu katmist on osaliselt viimastel aastatel toetanud Kultuuriministeerium Rahvuskaaslaste programmi raames.

Jüri Trei
Diplomaat, Peterburi Jaani Kiriku Fondi esimees

Peterburi Teataja viimast numbrit 71 saab lugeda siin