22. Июн 2024

Novembri kuukiri nr 53

Kätte on jõudnud aastaringi pimedaim periood. Seltside tegevus aga on jätkuvalt värvikas ja novembris leiavad aset mitu rahvakalendriga seotud sündmust. Lisaks: mulgid otsivad mulke, tulekul on kümnes ühistegevuse konverents ning seltsid jätkavad mitmel pool üle ilma arhiivide välja otsimist ning korrastamist.  Jälgige meie igapäevast infovoogu ja haakuge seltside üleskutsete ning ettevõtmistega!

Kogu kuukiri on allalaetav siit: Novembri kuukiri nr 53


Juubelid ja tähtpäevad

Oktoobris tähistas üks meie liikmesseltsidest oma tegutsemise 30. aastapäeva. Vastupidamist neile edaspidiseks ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt!

Minka omma pääliina võrokõsõ nakkama saanu?

Ku kaet EKSÜ timahavast kalendrit, näet, et aprillin sai Tallina Võro Selts 30 aastadsõs. Joba veebruarin naksimi peo kavva kokko pandma ja 18.04 esinõmisõs pruuvõ tegemä. Sis tull tiidäolõvil põhjusil „Beethoveni pikk paus“ ja hainakuust naksimi vahtsõst peoaigu paika pandma.

 

 


Mulgi rubriik

Mulgid otsivad mulke!

Kui teie hulgas on inimesi, kes on ise või kelle vanemad või vanavanemad on pärit tänase Viljandimaa lõunaosest (Paistu, Halliste, Karksi ja Tarvastu kihelkonnast) või tänase Valgamaa põhjaosast (Helme kihelkonnast), KUTSUN NEID ENDAST TEADA ANDMA!

 

 

Mulgid hoidsid kokku

12-17. oktoobril tähistasid mulgid Mulgi nädalat, tuues läbi selle fookusse oma rahvakultuuri, ettevõtluse ja keele.  Selle nädala sisse mahtus hulga toredaid ja rahvast siduvaid sündmusi. Mulgi nädal sai alguse 12. oktoobril Mulgimaa lipu päeval kell 8.30 Mustlas Mulgi Majaka tornis pidulikult Mulgimaa lipu heiskamisega Mulgimaa kõrgema torni, 28 meetrise Mulgi Majaka, lipuvardasse.

 

MULKIDE SELTSIL OM NÜÜD OMA AMETIRAHA

Selle aastanumbri sisse jäi porikuu 25. päeval üits  märgi mahapanek. Mulkide Seltsi vanemel om sest aast oma ametiraha kaalan, mis akkab liikma vanembelt vanembele. Sellele  and oma ää sõna ja õnnistuse Paistu kirikuõpeteje  Kähriku Allan.

 

 

 


Siberi rubriik

Austagem kuldaega!

1.oktoobril toimus Krasnojarski krai Haida küla raamatukogus sõbralik suhtluslõuna “Austagem kuldaega”.Ürituse kõige tähtsam osa oli fotosessioon rahvariiete ja ehetega. Haida küla prouad olid ise selle üle väga õnnelikud. Tänasest sündmusest trükitakse suureformaadilised fotod, millest kujundatakse näitus.

 

 

 

Lillinõ seto pits

Haida küla raamatukogus Krasnojarski krais avati setu käsitöö näitus. Näitus kannab pealkirja “Lillinõ seto pits”. Setu naistel oli traditsioon heegeldada õhukeste erivärviliste villaste niitidega. Traditsioon on väga arhailine ja kipub kaduma.

 

 

Mihklipäeva tervitus Haida külast. VIDEO

Siberi setod saatsid kõigile eestlastele südamliku mihklipäevatervituse!

 

 

 


Krimmi rubriik

Sevastopoli linna sümbolil täitus 115 aastat!

Sevastopoli Eesti Seltsi liikmed kutsusid Sevastopoli Primorski puiesteele sõpru, et tähistada uputatud laevade monumendi avamise 115. aastapäeva. Pikka aega meie linna sümboliks saanud monumendi kujundas kuulus skulptor, eestlane Amandus Adamson.

 

Eesti tants Eesti Tares

Aleksandrovka külas, Krimmi poolsaarel, võttis kohaliku kultuurimaja tantsuansambel 22. oktoobril osa Krimmi vabariiklikust festivalist “Rahvaste sõprus”, mis toimus veebi vahendusel. Tants oli seadistatud laulule “Eesti muld ja eesti süda”  ja see tantsiti Eesti Tare juures. Esinemine kanti üle veebis.

 

 

15. oktoobril said Vabaühenduste Liidu kultuurigruppi kuuluvad liikmed kokku Tallinnas, Tartus ja Zoomis. Töises ja meeleolukas vestluses räägiti käsil olevatest projektidest ning nendega kaasnevatest rõõmudest ja muredest. Vabaühenduste Liidu kontoris Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus juhtis vestlust Helen Talalaev ja Tartus Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi bürooruumis ERMis tegi seda Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorf.

ERMi Sõprade Seltsi auliikme 100. sünnipäev

2. novembril on ERMi Sõprade Seltsi auliikme Mai Raud- Pähna 100. sünnipäev! ERMi raamatukogus avame meie suurele sõbrale ja truule kaaslasele pühendatud näituse. Mai Raud- Pähn on Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige 1995. aastast ja auliige aastast 2005.

 

 


Karjala Seltsi rubriik

Karjalas tutvustatakse lastele eesti rahvariideid

Petroskois asuva tatari kultuuri seltsi “Chulpan” eestvõttel viiakse ellu projekti “Sõbraliku koostöö retsept”. Projektiga liitus Karjala Eesti Selts “Kolle”. 13. ja 17. oktoobril toimusid Petroskoi linna suurimas näitusesaalis eesti kostüümides nukkude valmistamise meistriklassid. Karjala eestlaste seltsi liige Maya Savtšuk (näitusesaali töötaja) viis läbi tunnid algklasside lastele ja lasteaia lastele.

 

 

Karjalas mälestati hukatuid

30. oktoobril, stalinismi ohvrite mälestuspäeval, külastasid Karjala Eesti Seltsi Kolle liikmed koos rahvuspoliitika ministeeriumiga Sandarmokhi mälestusplatsi Medvezogorski lähedal. Süütasime küünlad hukatud eestlaste, poolakate ja tšehhide haudadel. Mälestuskivile on paigaldatud uus obelisk.

 

 


Soome rubriik

Soome Eesti Noorte noortepäev

10. oktoobril 2020 toimus Eesti nädalate 30. juubeli raames MTÜ Soome Eesti Noored korraldatud noortepäev. Noored osalesid personaalnõustaja Leeda Ennoki vestlusringis juriidilisel nõustamisel, kus teemadeks olid peamiselt maksuküsimused, töölepingu sõlmimise alused ning nii tööandja kui ka töötaja kohustused.

XXX Eesti nädalad Tamperes

Tampere Eesti Klubi tervitab ja soovib rahulikku hingedekuud! Oktoober oli huvitav ja mitmekülgne vaatamata olukorrale, mis valitseb me kõigi ümber! Tuleb hakkama saada! Tampere Eesti Klubi hakkab peagi lõpetama oma ajaloo- ja arhiiviprojekti, mida toetab EV Rahvuskaaslaste programm. Ka oktoobris toimusid veel kohtumised endiste TEK liikmetega, kes jutustasid huvitavaid lugusid.


Teiste liikmete tegemisi

 

Viru-Nigulas jätkati vestluste sarja

Viru-Nigula Hariduse Seltsil viib sellel aastal läbi vestluste sarja religiooni ja kunsti teemal. Kevadel viidi läbi Oleg Kormašovi loeng teemal “Ikoon – aken igavikku“. 3. oktoobril oli pastoraadis külaliseks Kristel Käär, kes avas Maarja teema nii religioonis, kunstis kui rahvapärimuses.

 

 

Sajandite rahvatraditsioon

Peterburis toimus viies rahvusvaheline festival “Dobrovidenie”. Traditsiooniliselt avatakse festival pidulikult Peterburi Vene etnograafiamuuseumis. Esinejad justkui taaselustasid muuseumis välja pandud etnograafiat tantsides ja lauldes otse näitusesaalides.

 

 

Kodulookonverentsil tähistati rahvajutu aastat

Oktoobris kogunes Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi pere teemaõhtule, et tähistada rahvajutu aastat. Külas oli Võru näitleja Silvi Jansons, kes pajatas meile Põlva kihelkonnas tohtrina tegutsenud  F.R.Kreutzwaldi muinasjutu „Lahke kuningapoeg“.

 

Laste omaloominguvõistlus päädis matkaga Tudu järve äärde

Juhan Kunderi Selts Rakveres on maakondlikke laste omaloominguvõistlusi korraldanud juba üle 20 aasta. Teemasid on olnud erinevaid valdkondadest, millega omal ajal tegeles kirja-ja koolimees Juhan Kunder. Selle aasta omaloomingu võistluse teema oli „Kuidas elad Sookoll?“ Võistluse korraldajad lootsid, et teemat lahates tuleb nii õpetajatele kui lastele Eestimaa soode ja rabade ilu, valu ja võlu tunduvalt lähemale. Nii läkski.

 

Tutvume Eestimaa loodusega uuel moel

Selle sügise uudisena on planeeritud vahvad valgusretked Peipsimaa piirkonna loodusesse. Õhtuhämaruses laternate valgusel ning giidi kaasabil tajud ümbtitsevat hoopis uuel moel. Neil retkedel on osaliseks ka meie EKSÜ liige – Rõka Külaselts, kes viib läbi kaks matka.

 

 

Seto laulude juurde jõudmisest

22. oktoobril oli Tartu Folgiklubi külaliseks folklorist ja laulja Andreas Kalkun. Ants Johansoni vestlus temaga keskendus külalise muusika, eriti seto laulude juurde jõudmisele ta nooruspõlves, aga

jutuks tulid oli ka folkloori kogumise eri aspektid ajaloos ja tänapäeval.

 

 

Vanemuise tegusast viinakuust

1. oktoobril kogunesid muusikapäeva huvilised Pepleri 27 saali. Veel enne algust jäädvustasime koorirahva maja treppidel (kaanefotol). Segakoor on oma proove läbi viinud Pepleri 27 majas alates 1998. aastast kuni käesoleva ajani ning loodab ka edaspidi olla truu majale, kus asus esimene muusikakool (koolijuht R. Griwing). Muusikapäeva ettekande „Sven Malm ja tema laulud“ pidas dirigent Valli Ilvik.

 

AJU – suur kreeka pähkel

27.oktoobri õhtul oli Šveitsi Eesti Seltsi liikmetel ja sõpradel fantastiline võimalus kuulata ettekannet teemal “AJU – suur kreeka pähkel”. Annika Keller, Zürichi ülikooli haigla neurokirurgia osakonna teadusrühma juht tegi meile põlevate silmade ja suure entusiasmiga ülevaate. Veetsime koos ülimalt põnevad akadeemilised õhtutunnid.

 

Üleilmne Eesti Noorte Võrgustik tähistas esimest sünnipäeva

Kuidas tuleb sünnipäeva pidada koroonakriisi ajal? Kas lihtsalt tühistada ja loota, et järgmine aasta pakub paremaid peotingimusi? Või kas proovida Zoomi keskkonnas luua meeleolukat, toredat ja huvitavat virtuaalset pidu?

 

 

Kamenka küla juures põlistati mälestus

Ukrainas, Harkivi oblasti Iziumi rajoonis Kamenka küla juures renoveeriti dekabristi Andrei Roseni monument ja taasavati pidulikult 30.10.2020. Harkivi oblastis paiknev eesti diasporaa ning Harkivi – XXI sajandi Fondi ühisel algatusel otsustati Roseni ja tema perekonna mälestus põlistada nende matmispaika monumendi püstitamisega.

 


Tulekul ning aktuaalne 

Anu Raua ja Aet Ollisaare tekstiilinäitus

24.10 – 15.11 on Kulttuuritalo Laikku galeriis üleval Anu Raua ja Aet Ollisaare näitus “Yhdessä ja yksin” (Koos ja üksi). Anu Raud on Eesti kuulsaim tekstiilikunstnik ja tuntud ka mujal maailmas. Anu Raua teos “Emapuu” on eesti rahva kingitus ÜRO-le ja asub ÜRO peakorteris.

Hakkame santima!

Pühapäeval, 8.novembril saab ERMis tutvuda teiste rahvaste sanditamise kombestikuga.

Mardilaupäeval, 9. novembril,  liituvad folkloorinõukogu ettevõtmistega need Tartumaa rahvapärimuse huvilised, kes osalevad XVI Tartu noorte pärimuspäevadel “Taaderandi talisted”.

 

Tulekul on X Ühistukonverents

Olete oodatud osalema X Ühistukonverentsil 13. novembril Tartus hotell Londoni konverentsisaalis. Tänaseks on meie esivanemate ajalooline kogemus ühistegevuse valdkonnas paljuski unustatud, väga vähe tuntakse ühistegevuse erinevaid vorme ja võimalusi. Eesti ühistud on nõrgad ja palju potentsiaali on kasutamata.

 

 

 

Vabamu kutsub: Välis-Eesti filmipärandi kogumisaktsioon

Kogumisaktsioon on algatatud koos ETV2-ga ning selle eesmärgiks on vaatajateni tuua uued osad saatesarjast „8 mm ELU“ ja täiendada meie muuseumi kogusid Välis-Eesti elu kajastavate kaadritega. Kogume materjali, mis on talletatud 8 mm ja Super8 filmilintidele.

 


Partnerite infolehti

Peterburi Teataja nr 84

Integratsiooni Sihtasutuse kuukiri: 

Folkloorinõukogu novembri kuukiri: 

 


EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma
sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ tegemistega saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs