23. Jul 2024

Septembri kuukiri nr 51

Suvi on selleks korraks saanud läbi. Sündmusi oli küll oluliselt vähem, kuid ühte teist siiski sai ette võetud. September on toomas aga mitmeid olulisi kohtumisi ning sündmusi. Nendest lähemalt allolevas kuukirjas!

Head lugemist!

Kogu kuukiri on allalaetav siit: Septembri kuukiri nr 51


Kultuuriseltside Ühendus osales Soome eesti seltside koostööpäeval

Eesti Kultuuriseltside Ühendus on jätkuvalt huvitatud koostöö laiendamisest eestlust kandvate väliseesti seltsidega. 22. augustil said EKSÜ esindajad kokku Tamperesse kogunenud 11 eesti-soome seltsiga. Juhatuse liikmed Vladimir Anufrijev ja Ilona Kolberg käisid kohapeal tutvumas, kuidas seltsielu Soomes edeneb.

 


Meie seltside ning partnerite tegemisi

 

Suur tänu kõigile abilistele kodupaigapäeva korraldamisel!

2. juulil korraldas Viru-Nigula Hariduse Selts ajalooõhtu ning kodupaigapäeva Maarja kabeli juures. Rahvas sai osa huvitavast ajaloosündmuse taaselustamise katsest nii vestluse kui eheda mõõgatäristamise läbi. Esinejaks oli oivaline jutustaja Ain Mäesalu ning vintsked vanade võitluskunstide harrastajad Sõdalaste Kojast.

 

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad Mart Laarile ja Eela Jääle

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 29. korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad. Žürii otsusega said 2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad Mart Laar ja Eela Jää.

 

Krimmi eestlased talletavad pärandit

Venemaal tähistati 17. juulil Venemaa maadeuurija, etnoloog, antropoloog ja bioloog Nikolai Nikolajevitš Mikluhho-Maklai mälestuseks etnograafi päeva.

Täna elavad Krimmis 175 erineva rahva ja rahvuse esindajad. Autentsete etniliste eksponaatide põhiline hoidla asub Krimmi Etnograafiamuuseumis Simferoopolis.

 

Siberis tehakse seto käsitööd

Siberis on käimas rahvakunsti aasta. Suvi on parim aeg käsitöö tegemiseks. Haida küla raamatukogu Krasnojarski krais võtab sellest aktiivselt osa. Erilise tähelepanu all on seto vöökirjad ning erinevad punutised.

 

Viljandimaal õppisid väliseesti noored laagris eesti keelt

Viljandimaal Veneveres toimusid väliseesti noorte keelelaagrid. 13-18-aastased välismaal elavad Eesti päritolu noored õppisid laagris üheskoos eesti keelt, suhtlesid eestlastest eakaaslastega ning õppisid paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda.

 

ERMis alustas eesti kultuuri lühikursus

Venekeelse grupi teemaks oli “Kes või mis on eestlane?” ERMi püsinäitusel. Kohtumisel räägiti Eesti ajaloost, majandusest, haridusest, teadusest, usust ning muutustest kultuuris. Koos arutati, kuidas elati siinkandist 150, 100 ja 50 aastat tagasi.

Turu eestlased osalesid Kunstide ööl

Turu Eesti keskus osales 13. augustil Turu linna Kunstide ööl. Avatud olid ka Keskuse uksed. Vanal Suurturul oli üleval Turu-seltsi kohvik ja selts korraldas viktoriini.

Tantsuplatsil keerutas jalga eesti rahvatantsurühm Nopsajalad. Peo lõpetasid valgusnähtused õhtustele jalutajatele Vanal Suurturul ja lähiümbruses.

 

Turu Eesti keskus tähistas Eesti taasiseseisvumise pidupäeva jalutuskäiguga

Turu Eesti keskus tähistas Eesti taasiseseisvumise pidupäeva ühise jalutuskäiguga. Jalutades ei suutnud märgatagi, mitu sammu tegime, sest terve aeg kuulsime midagi huvitavat. Turu ajalugu sai tuttavaks giid Eva Finchi juhendamisel. Või vähemalt väike tükike ajaloost, sest kõike lihtsalt ei jõua korraga!

Aitäh suurepärase koostöö eest!

Tampere Eesti Klubi on võtnud sellel aastal laimalt ette soome seltside arhiivi töö. Selle jaoks on klubi taotlenud Eesti Rahvusarhiivi Rahvuskaaslaste programmist ka nõu ja abi. 20. augustil 2020, EV 29. taasiseseisvumispäeval, korraldas Tampere Eesti Klubi ajaloo- ja arhiivipäeva Laikku Kultuurikeskuses. Kõigil huvilistel oli võimalus tulla jagama mälestusi ja talletama meenutusi.

Astu läbi!

Kui Mulkide Selts istut Mulgi valda Leeli külla EV100 aus tammemõtsa, kus riigimeeste, tuntu kultuuriinimeste aus tammepuud nimetahveldega ja Mulgimaast tääda andmise kiri, siis tänases päevas oleme teeotsa manu ka teejuhi paika saanu.

 

Vanemuise Seltsi koori kultuurisuvi

Kuigi sellel aastal on mitmed planeeritud üritused kas ära jäänud või nende läbi viimist muudetud, ei jäänud siiski kõik kultuurisündmused pidamata ning kultuuritegelased mälestamata. Augustis alustasime Vanemuise koori 155. hooaega kooriprooviga. Tegime aasta plaani. Huvitavad olid Valli Ilviku ettekanded Urmas Sisaskist (60. sünnipäev) ja Veljo Tormisest (90. sünniaastapäev). Kutsusime lauljaid üles osalema Tormise päeval Tartus, kuulama tema muusikat ja kaasa laulma regilaule Celia Roose eestvedamisel Tartu lauluväljakul.

Karjala Eesti Seltsi esindajad pälvisid tunnustuse

20. augustil allkirjastas Karjala Vabariigi juht Artur Parfentšikov määruse, millega anti aumärke “Panuse eest Karjala Vabariigi arengusse” Karjala Vabariigi teenekatele kultuuritegelastele. Eduka rahvuspoliitika auhinna saajate hulgas on ära märgitud lausa kaks Karjala Eesti Seltsi “Kolle” tublit naist: Jelena Vojenuškina, Karjala Eesti juhataja asetäitja ning Jelena Rjabikova kui Karjala Eesti Seltsi juhataja.

 

Toimus kultuure tutvustav ning heategevuslik üritus

28. augustil toimus Ilja Selvinski majamuuseumis Simferoopolis üritus “Krimmi rahvaste tulevik”. Teemaks olid poolsaarel elavad arvukad rahvused ja kultuurid. Eesti selts kandis ette luuletuse “Eesti ja Krimm”.

Eesti seltside esindajad Rootsis pidasid COVID-19 pandeemia ajal nõu hübriidvormis

29. augustil kogunesid eesti organisatsioonide esindajad, et arutada üheskoos seltsidele olulisi teemasid. Toimus Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu erakorraline istung, et organisatsioonide kohtumisel tõstatatud küsimusi detailsemalt edasi arutada ning seada uusi sihte. Nõupidamisele kutsutud 81st organisatsioonist oli esindatud 47.

Narva eestlastel on põhjust rõõmustamiseks

Augustikuu on toonud Narva kanti häid uudiseid. 27.08.2020 toimunud istungil andis Narva Linnavolikogu linnapeale volitused sõlmida kokkulepe Haridus-ja Teadusministeeriumiga 2 riigigümnaasiumi ehitamiseks. Lisaks peaks eestikeelse riigigümnaasiumiga ühtsesse kompleksi tulevikus kuuluma ka eestikeelne põhikool ning lasteaed.

 

Kodukohvikute päev Muuga seltsiga

22. augustil toimus Lääne-Virumaal Vinni vallas II kodukohvikute päev. Sel aastal võttis kohvikute päevast osa ka Muuga Maanaisteselts EHA ja suisa kahe kohvikuga – kohvikud olid avatud seltsi ruumides nii Muugas kui Paasvere külamajas.

Muugas algas päev juba varakult- 7.30 laudade ning Elsa poolt valmistatud lillekimpude paigutamisega. Tartu maantee äärde paigutasime Heili valmistatud kohviku reklaamsildi.

 


Arhiivi lugu

Tveri eesti kogukonna lugu

Kuna see kevad ning suvi on muutnud paljude plaane ja mitmed kokkusaamised jäävad ära, oleme alustanud meie liikmete ajaloo materjalide avaldamisega. Seekord teeme ülevaate Tveri Eesti Seltsist.

 


Tulekul

24. septembril on tulekul EKSÜ eestvedamisel Suurpõgenemisega seotud teabeseminar “Minna ei taha, kuid jääda ei saa“. Täpsem info lähiajal

 

 

Eesti keele nädal

21.-27. septembril 2020 toimub teine üleilmne eesti keele nädal. Õpi või õpeta koos meiega kaunist eesti keelt! Sellel aastal on eesti keele nädala keskmes toit ja sellega seonduv sõnavara.

Head eesti keele isu!


Partnerite infokirju

Eesti Folkloorinõukogu kuukiri, september 2020


EKSÜ e-kuukirja saate muuta veel sisukamaks, kui saadate varakult teateid ja kajastusi oma
sündmustest meie aadressile info@kultuuriseltsid.ee

Kuukirjaga saate liituda, kui saadate kirja aadressile info@kultuuriseltsid.ee EKSÜ tegemistega
saab tutvuda kodulehel www.kultuuriseltsid.ee ja FBs