Press "Enter" to skip to content

In memoriam – Erna Vilu 1930-2017

Erna Vilu (1930 – 2017)

Juhan Kunderi Selts leinab.  Meie hulgast lahkus 16. märtsil k.a Erna Vilu – seltsi asutaja-  ja auliige, esimene juhataja, hea mõttekaaslane, innustaja ja visionäär.

Ernal oli eriline oskus inimesi kaasa tõmmata, kõrvu on kajama jäänud Ernale iseloomulikud  sõnad: „Teate, ma mõtlesin õhtul, et kui teeks õige nii, kutsuks ka nemad kaasa – mis teie arvate?“. Erna oli  tõeline ideede generaator.

Erna oli hea suhtleja, lihtne ja sõbralik inimene, alati avatud uutele väljakutsetele. Tänu tema targale asjaajamisele täitus seltsi liikmete suur unistus – saime päris oma kodu  19. sajandil ehitatud majja, kirja-ja koolimehe Juhan Kunderi kunagisse töö-ja elukohta. Hoone „tervis “ ei olnud just kiita, tõi kaasa tõsiseid kohustusi, millega Erna takistuste ja raskustega rinda pistes edukalt toime tuli. Seltsi hubastesse ruumidesse tuldi hea meelega ja kõike tehti  rõõmuga.

Erna juhtimisel seltsi tegevus avardus. Isamaalise kasvatuse esimesed sammud olid mõneti ebatraditsioonilised –  Erna kutsus üles kõiki huvilisi, ka koolinoori, koristama seltsi asupaiga lähemat ümbrust ja Ausambamäge.

Hiljem järgnesid õpilaste traditsioonilised luule- ja kunstitööde väljapanekud, omaloominguvõistlused noortele, keelekursused täiskasvanutele, erinevad üritused linnarahvale. Üksikutest kursustest kasvas välja populaarne Kunderi Seltsi Rahvakool, mis töötab väga edukalt tänaseni.

Olles matkade ja õppekäikude peamine eestvedaja, tuli Erna mõttele süvendada paikkonna kodu-uurimist. Seltsi esimeses väljaandes

„Ärkamisaja koolimehe künnivagudel“ (2007) meenutab ta: „1993. a alustasime Kunderi seltsis Virumaa giidide koolitamist. Teoks sai kahe-aastane kursus /—/. Lõpptulemusena moodustasime Virumaa Giidide Ühingu. “

Eriti südamelähedaseks sai Erna Vilule suhtlemine Krimmi Eesti Kultuuriseltsiga.  Koos Muuga Maanaisteseltsiga EHA käidi kohapeal sealsete rahvuskaaslaste elu-oluga tutvumas ja toetati neid igati. 2001. a korraldatud laste keele- ja kultuurilaager võitis krimmieestlaste seas suure poolehoiu.

Meenutame sooja tundega, et Erna algatusel toimusid ka meie endi silmaringi avardavad ja harivad ettevõtmised nagu suhtlemistreeningud, genealoogiaseminarid, Soome kultuurilooliste paikade avastamine, sisukad suvepäevad Käsmus ja palju muud huvitavat.

Seltsielus on palju ilusat olnud. Aitäh Sulle, Erna!

Mälestades lähedast, sa tunned
hinges puudutust,
mis on valus – ja samas hell…

/Virve Osila/

Juhan Kunderi Selts