25. juuli 2024

Eesti Kultuuriseltside Ühenduse asutamine

Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) asutati 14. märtsil 1997.a. Rägavere mõisas.

Asutajateks 19 kultuuriseltsi: Vanemuise Selts, Estonia Selts, J. Kunderi Selts, Narva Eesti Selts, Narva-Jõesuu Eestlaste Selts „Kalju“, Alutaguse Kultuuriselts, Jõgevamaa Metsaselts, Mulkide Selts, J. Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts, Viljandi Kultuuriselts „Koit“, Rakke Valla Hariduse Selts, Pärnu Lauluselts „Leelo“, Lauluselts „Kuldne Kungla“, Lauluselts „Endla“, Lauluselts „Mihkel“, Rahvuskultuuri Selts „Kajakas“, Rahvatantsuselts „Kaera-Jaan“, Rahvatantsu, rahvalaulu ja rahvamuusika Selts „Kägara“ ja Lauluselts „Linda“.

1997.a. mais võeti liikmeks Johannes Aaviku Selts. Seega aasta lõpuks kuulus EKSÜ-sse 20 kultuuriseltsi.

Valiti juhatus järgmises koosseisus: Valter Haamer (Vanemuise Selts), Evald Kampus (Vanemuise Selts), Anu Kaal (Estonia Selts), Ants Liimets (Narva Eesti Selts), Endla Müür (Narva Eesti Selts), Andres Marand (Viljandi Kultuuriselts „Koit“), Meelika Mardim (Viljandi Kultuuriselts „Koit“), Erna Vilu (Juhan Kunderi Selts), Valdor Liiv (Juhan Kunderi Selts), Rein Vill (J.Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts), Haimar Sokk (J.Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts).

Juhatus pidas aasta jooksul 3 koosolekut. Mais kohtus juhatus Viljandi kultuuriseltside esindajatega ning algatati mõte esseekonkursi korraldamiseks seoses Eesti Vabariigi 80. aastapäevaga. Septembris kohtuti Pärnu linna ja maakonna kultuurijuhtidega ning arutati kultuurikorralduse täiustamise probleeme.

Kõne all oli ka Eesti Kultuuriseltside Maja Narva-Jõesuus kui koolitus- ja puhkekeskus.