13. juuni 2024

Sündmused 2000

Aasta jooksul võeti vastu kaks kultuuriseltsi: Kambja Laulu- ja Mänguselts ning Eesti Lastevanemate Liit. Aasta lõpuks kuulus EKSÜ-sse 22 seltsi. Juhatus pidas 3 koosolekut, kus arutati Eesti Kodanikuühiskonna Arengu kontseptsiooni projekti, riigitoetuste jagamist ning Krimmi eestlaste abistamisest eriti eesti keeleõppe korraldamisel.

Otsustai ühinemise kasuks loodava Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liiduga.

Üldkogu koosolek toimus 11. märtsil. Samal päeval toimus ka kultuuripäevade raames keelepäev teemal „Eesti keel ja keelepoliitika“.

EKSÜ osales Eesti mittetulundusühingute ja erakondade ühise koostöökoja töös.