26. Mai 2024

Pärnu õppepäev ja arutelu

24. aprillil toimus Pärnu Nooruse majas Pärnu linna ja maakonna seltside esindajatele õppepäev teemal „Kohalik kultuurilugu ja seltsid” ja arutelu teemal “Pärnumaa kultuurikorraldus”.

Õppepäeva korraldajateks olid EKSÜ kõrval ka Eesti Rahva Muuseum ja Riigiarhiiv. Ürituse eesmärgiks on innustada ja õpetada seltside liikmeid uurima oma kodukoha kultuurinähtusi ja kultuuritegelasi, väärtustama kodukoha kultuurielu ja seltside tegevust.

Seltside kohast kohaliku kultuuriloo uurimisel ja säilitamisel rääkis EKSÜ juhatuse esimees Valter Haamer.

Koosolijatele tutvustati Eesti Rahva Muuseumis ja Riigiarhiivis olevaid kultuurielu ja seltside tegevust kajastavaid matejale ja õpetati neid kasutama. Esinejateks Tiina Tael (ERM) ja Lea Teedema ning Raili Unt (RA).

Õppepäev Pärnus oli teine sellest sarjast.

Lisaks kultuuriloo säilitamise koolitusele toimus kohtumine Pärnu linna ja maakonna kultuurikorraldajatega – kohal olid Alli Põrk (Pärnu LV haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist), kes andis lühiülevaate Pärnu linnas toimuvast kultuurikorraldusest, Aire Koop (Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuuri spetsialist Pärnu maakonnas, Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsi projektijuht), kes tutvustas maakonna kultuurikorraldust ja Pärnumaa Rahvakultuuri Keskseltsi tegevust ning Uudo Laane (MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus, direktor), kelle juhitud Nooruse Maja on koduks nii Pärnu Rahvaülikoolile kui ka kümnetele huviringidele ning kes korraldab Pärnu linnas erineva mastaabiga sündmuseid – üle-Eestiliste festivalideni välja.

Eesti Kultuuriseltsid Ühendus poolt oli lisaks EKSÜ juhatuse esimehe Valter Haameri ja sekretär Ly Mummile Pärnus kaasas EKSÜ liikmed – Tartumaa Rahvakultuuri Keskseltsi esindajad Ants Johanson ja Margit Reinkubjas ning Eesti Keele Kaitse Ühingust Reet Vääri. Ühisel arutelul püüti leida kahe maakonna – Pärnu- ja Tartumaa nii ühiseid jooni kui ka erisusi, mis rikastavad iga maakonna kultuurielu.

Kohtumise eesmärgiks oli leida võimalusi edaspidiseks koostööks, mille kaudu teadvustada ühiskonnale seltside tegevuse olulisust ning toetada maakondade vahelist teadmiste-kogemuste vahetamist.