20. juuni 2024

Sünnipäevanädalal Rakke muuseumis

Jaanuari kuu keskel pidas Rakke muuseum oma sünnipäevanädalat.

1959. aastast alates alustas Rakke vallas sündinud tuntud koduloouurija, tollane Rakke Keskkooli õpetaja Helmut Joonuks Rakkesse koolimuuseumi rajamist. 29. detsembril 2000 – taasavati muuseum Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseumina. Alustades muuseumiruumide ja museaalide korrastamisest Rakke Gümnaasiumi õpilaskodus, on muuseumis tänaseni toimetamas seltsi juhatuse liige Antti Ilomets.

Muuseumi sünnipäevanädalal 11. – 14. jaanuarini külastasid muuseumi Rakke lasteaia ” Leevike” lapsed ja Rakke Gümnaasiumi kõik õpilased.

Reedel avati vanade pillide näitus. Lisaks Rakke Gümnaasiumi muusikaklassis leiduvatele pillidele tõid enda pillid näitusele seltsi liikmed: Antti Ilomets, Aime Kinnep, Leelo Lõune ja Maie Ots. Tiiu Mumme kinkis näitusele toodud isa lõõtspilli ja vilepilli kooli muusikaklassile. Pillipäeval tutvustasid õpilased õpetaja Leelo Ambose juhendamisel vanu eesti rahavapille.

Laupäevane perepäev algas ringkäiguga muuseumis. Neid seltse, kel oma muuseum on väga vähe Eestimaal. Antti Ilometsa tänati tehtu eest Rakke Valla Hariduse Seltsi tänutähega.

Sünnipäevakooki süües oli mille üle arutleda. Neljas toas eksponeeritud museaalide valik on rikkalik. Muuseumis leidub asju, mis on hindamatu väärtusega kodukoha kultuuri kujundamisel. Kõik muuseumi varad on suure kultuuriloolise väärtusega. Paikkonna kultuuripärand tähendab põlvest põlve edasi antud teadmisi, oskusi, kombeid ja tavasid.

Side minevikuga on habras. Me ei saa sellel lasta katkeda.

Aime Kinnep
Rakke Valla Hariduse Seltsi juhatuse esimees